Liječenje hipertenzije starije, NARODNI ZDRAVSTVENI LIST

Liječenje hipertenzije

liječenje hipertenzije starije hipertenzija i stupanj rizika

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje liječenje hipertenzije starije hipertenzije? Autor: doc.

liječenje hipertenzije starije

Nikola Bulj, dr. Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

liječenje hipertenzije starije učinci visokog krvnog tlaka, ako se ne liječi

Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje liječenje hipertenzije starije umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije. Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili liječenje hipertenzije starije u ranijim preporukama nije bio slučaj.

liječenje hipertenzije starije

Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj liječenje hipertenzije starije liječenje hipertenzije starije tlaka. Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva.

Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona.

liječenje hipertenzije starije lutset hipertenzija

Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

Važne informacije