Hipertenzije i pogon, Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

Enviado por

Rezistentnu arterijsku hipertenziju definiramo kao nereguliranu arterijsku hipertenziju unatoč primjeni triju ili više antihipertenzivnih lijekova u odgovarajućim dozama. Radi se o kompleksnoj bolesti i velikom terapijskom problemu koji izrazito povećava rizik za nastup kardiovaskularnih bolesti i bubrežnog zatajenja.

Prije nepune tri godine objavljeni su hipertenzije i pogon izvještaji koji hipertenzije i pogon novu metodu liječenja rezistentne arterijske hipertenzije nazvanu renalna denervacija. Renalni simpatički eferentni i aferentni živci imaju ključnu ulogu u procesu nastajanja i održavanja povišenog krvnog tlaka. Oni se nalaze hipertenzije i pogon stijenke ili su priljubljeni uz stijenku renalne arterije.

Renalna denervacija jest zahvat koji radova i hipertenzija sastoji od radiofrekventne ablacije simpatičkih živaca renalne arterije.

Femoralnim putem s posebno dizajniranim kateterom ulazi se u renalnu arteriju te se cirkumferentno abliraju simpatički živci.

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije? Autor: doc. Nikola Bulj, dr. Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

Zahvat traje oko 40 minuta. Nakon nekoliko nekontroliranih istraživanja koji su pokazali dobre rezultate renalne denervacije, prošle je godine objavljeno prvo kontrolirano randomizirano istraživanje nazvano Simplicity HTN Provedeno je u 24 centra Europe, Australije i Novog Zelanda.

Você está na página 1de 3 Pesquisar no documento Efikasnost primjene lizinoprila u lijeenju hipertenzije Ovo je prikaz mladog pacijenta s novootkrivenom hipertenzijom kod kojeg je u samo par dana postavljena dijagnoza, uinjena kvalitetna kompletna obrada i ordinirana terapija sve na nivou porodinog doktora.

Bolesnici su randomizirani u dvije skupine: u jednoj skupini bolesnici su podvrgnuti zahvatu renalne denervacije uz nastavak prethodne terapije 52 bolesnikadok je u kontrolnoj skupini nastavljena medikamentozna terapija 51 bolesnik. Nisu poznati hipertenzije i pogon su razlozi i prediktori adekvatnog odgovora na terapiju renalne denervacije.

Ukupno se zahvat pokazao sigurnim s dugotrajnim učincima na sniženje krvnoga tlaka.

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

Nisu zabilježeni neželjeni efekti liječenja renalnom denervacijom. Redovitim slikovnim praćenjem bolesnika tijekom prvih šest mjeseci od zahvata nije bilo slučajeva stenoza, tromboza, embolija ni aneurizmatskih proširenja renalnih arterija te nije bilo učinaka na funkciju bubrega čak ni kod uključenih bolesnika s blagim bubrežnim zatajenjem.

Nedostatan unos joda rizičan po zdravlje, a čak hipertenzije i pogon posto korisnika nejodiranih vrsta soli su žene Samo grama kruha sadrži oko 2 grama soli, a u pojedinim pecivima ta je količina i dvostruko veća. Dnevni unos soli ne bi smio prelaziti 5 grama kod odraslih osoba Naša su djeca u skrivenoj, ali velikoj opasnosti, ističu stručnjaci Kineziološkog fakulteta iz Zagreba.

Zahvat renalne denervacije pokazao se dugoročno djelujućim, unatoč početnoj zabrinutosti o mogućem ponovnom oporavku simpatičkih živaca koji bi mogao smanjiti dugotrajni učinak ove metode. Na kraju možemo zaključiti da se radi o novom i veoma zanimljivom konceptu liječenja rezistentne arterijske hipertenzije.

Prvi su rezultati veoma ohrabrujući, za sada se radi hipertenzije i pogon pomoćnoj metodi koja se koristi uz medikamentoznu terapiju kod bolesnika s teškom rezistentnom hipertenzijom. Hipertenzije i pogon je izvršiti dodatna istraživanja kojima će se razriješiti određene dileme, primjerice zašto kod određenih bolesnika ne dolazi do adekvatnog snižavanja krvnoga tlaka. Također, buduća istraživanja morat će pokazati učinak ove metode na mortalitet bolesnika hipertenzije i pogon na incidenciju kardiovaskularnih komplikacija i bubrežnog zatajenja kod bolesnika s povišenim krvnim tlakom.

Sandro Brusich dr.

Posts tagged with "HIPERTENZIJA"

Catheter-based renal sympathetic denervation for resistant hypertension: a multicentre safety and proof-of-principle cohort study. Lancet ; Hipertenzije i pogon Symplicity HTN-2 Investigators.

Renal sympathetic denervation in patients with treatment-resistant hypertension The Symplicity HTN-2 Hipertenzije i pogon : a randomised controlled trial. Doumas M and Douma S. Renal sympathetic denervation: the jury is still out.

Važne informacije