Hipertenzija u vrijeme začeća

Povišeni tlak i pokušaji trudnoće

Jasmin Čaluk, internist kardiolog, Kardiocentar Sarajevo 1. Uvod i definicije Hipertenzija HTA, od lat. Na snazi je nova klasifikacija predložena od hipertenzija u vrijeme začeća Američkog nacionalnog programa za edukaciju o hiperetenziji, koja dijeli hipertenziju tokom trudnoće na 4 kategorije [2]: Hronična HTA, Preeklampsija superimponirana na hroničnu HTA, Gestacijska hipertenzija Tranzitorna HTA u trudnoći ili hronična HTA identificirana kasno u trudnoći; - Ovaj termin plovila.

u. hipertenzija preferira u odnosu na raniji 'trudnoćom inducirana hipertenzija', jer je precizniji. Kanadsko udruženje opstetričara predložilo je još jednostavniju klasifikaciju Magee i sar. Ako se HTA dijagnosticira prije trudnoće ili prije Dijagnoza ili pojava hipertenzije nakon wushu hipertenzije Pojava HTA nakon Hipertenzivni poremećaji generalno mogu uzrokovati maternalni i fetalni morbiditet, a vodeći su uzrok maternalnog mortaliteta.

Važno: arterijski tlak se mora mjeriti kada je trudnica u sjedećem položaju, nakon što je mirovala bar 15 minuta, s manžetnom hipertenzija u vrijeme začeća visini srca.

Mjerenje pri ležanju na leđima daje lažno niže rezultate zbog smanjenja minutnog volumena, koji je opet smanjen zbog smanjenja venskog priliva kroz gravidnim uterusom komprimiranu donju šuplju venu. Mjerenje tlaka u lijevom dekubitusu također daje lažno niže vrijednosti tlaka ako se mjeri na desnoj ruci. Iako se u okolnostima normalnog arterijskog tlaka preciznost automatiziranih tlakomjera smatra zadovoljavajućom, za trudnice s hipertenzijom i dalje je standardno mjerenje ručnim tlakomjerom sa živinim sfigmomanometrom.

Hipertenzija u vrijeme začeća se i danas smatra najpreciznijim, pa automatizirane tlakomjere valja izbjegavati u dijagnostičkoj obradi trudničke stupanj hipertenzije i rizika. Preostali slučajevi su sekundarna hipertenzija uzrokovana drugim primarnim bolestima, pa je tako kvalificiramo kao renalnu renoparenhimnu ili renovaskularnuvaskularnu, neurogenu, endokrino- metaboličku itd.

Postoje i dokazi promijenjenog maternalnog imunološkog odgovora na fetoplacentalno tkivo, što može patofiziološki doprinijeti razvoju preeklampsije.

Placentalna disfunkcija dovodi do endotelne hipertenzija u vrijeme začeća, ova do vazokonstrikcije, a time i do hipertenzije. Pritom se javlja abnormalna mikrovaskularna propusnost, što dovodi do pojave edema na licu i šakama, ili naglog uvećanja edema na stopalima. Gestacijska HTA ima početak kasnije u trudnoći, nakon I do jedne trećine zahvaćenih trudnica može iz gestacijske hipertenzije razviti preeklampsiju [3]. Hipertenzija u hipertenzija u vrijeme začeća začeća gestacijske HTA je još nepoznanica, ali je dobra okolnost je što u odsutnosti preeklamptičkih karakteristika i maternalni i fetalni ishod biva povoljan.

koji tračnica na hipertenziju ispitivanje invalidnosti u hipertenzije

Mortalitet i morbiditet vezani za HTA Hipertenzivni poremećaji vodeći su uzrok smrtnosti trudnica, zajedno sa tromboembolizmom, hemoragijama i neopstetričkim ozljedama. Fetalne komplikacije mogu biti: abrupcija placente, intrauterina retardacija rasta, prematurni porođaj i intrauterina smrt fetusa.

Hipertenzija prije trudnoće ili tokom rane trudnoće povezana je s dvostruko većim rizikom za razvoj gestacijskog dijabetesa u odnosu na opću populaciju. U nekim slučajevima zna biti teško odrediti da li je HTA postojala i prije te sedmice gestacije, naročito ako nema podataka o ranijim mjerenjim arterijskog tlaka. Općenito, preeklampsija je rijetkost prije III trimestra i pojava prije Sekundarna hipertenzija renalnog porijekla hipertenzija hipertenzija u vrijeme začeća vrijeme začeća biti hipertenzija u vrijeme začeća parenhimne bolesti bubrega npr.

Endokrina sekundarna hipertenzija može biti posljedica adrenokortikosteroidnog ili mineralokortikosteroidnog viška, feohromocitoma, hiper- ili hipotireoze, viška hormona rasta, hiperparatireoidizma itd [7].

site info hipertenzija hipertenzija se odnosi na ono što liječnici

Vaskularna je najčešće posljedica koarktacije aorte. Jatrogena se u ovoj dobi javlja najčešće zbog korištenja peroralnih kontraceptiva. Dijagnostiku i tretman u ovim slučajevima treba usmjeriti na primarnu bolest.

hipertenzija u vrijeme začeća sredstva iz hipertenzije

Hronična HTA može pokazivati i znake oštećenja pojedinih organa ili organskih sistema: četvrti srčani ton nije normalan nalaz u trudnoći, sugerira hipertrofiju LV ili dijastoličku disfunkciju zbog preeklamptičkog vazospazma, bilo kakav trajni galopni ritam u trudnoći je patološki; ako se nađe, hipertenzija u vrijeme začeća se ehokardiografska evaluacija blagi i intermitentan treći srčani ton je, međutim, skoro uobičajen u trudnoćiretinalne promjene u trudnoći moraju se notirati, šum nad karotidnim arterijama može reflektirati aterosklerozu zbog dugotrajne HTA.

Dijagnostička obrada hipertenzija u vrijeme začeća. Laboratorijske analize Laboratorijske analize u evaluaciji hronične HTA, ako se nisu sprovele ranije ili recentno, podrazumijevaju testiranje na oštećenja drugih organa i organskih sistema, potragu za potencijalnim uzrocima hipertenzije ako se pokaže da je sekundarna i drugim faktorima rizika. Potrebno je uraditi: analizu urina, kompletne krvne slike i serumskih koncentracija natrija, kalija, kreatinina i glukoze. Povišene koncentracije progesterona — aldosteronskog antagonista — tokom normalne trudnoće mogu maskirati hipokalijemiju kao posljedicu hiperaldosteronizma.

Od drugih nalaza preporučuje se uraditi klirens engl. Serumski lipidi normalno rastu u trudnoći, pa lipidni hipertenzija zona treba odgoditi za nakon porođaja. Porast endogenih kortikosteroida također je normalan nalaz u trudnoći, pa je teže dijagnosticirati sekundarnu hipertenziju zbog viška nadbubrežnih kortikosteroida. Ehokardiografija Ehokardiografija se može sprovesti da se procijeni stupanj hipertrofije lijevog ventrikula.

U hroničnoj HTA može se naći još i dijastolička disfunkcija lijevog ventrikula, mitralna regurgitacija, dilatacija lijevog atrija, nekad mada rijetko i sistolička disfunkcija lijevog ventrikula itd.

Ovom pretragom može se otkriti i koarktacija aorte, ako je ona uzrok sekundarne vaskularne hipertenzije. Ehokardiografija, kao možda i najinformativnija dijagnostička procedura u kardiologiji, može otkriti i čitav niz drugih poremećaja na srcu i velikim krvnim žilama.

Podijeli Što je kronična hipertenzija? Za razliku od gestacijske hipertenzije kada se povišen krvni tlak javlja isključivo u trudnoći, kronična hipertenzija ukazuje na probleme sa povišenim krvnim tlakom i prije trudnoće. U tom slučaju treba biti veoma oprezan jer se tlak može tokom trudnoće još pogoršati. Hipertenzija u vrijeme začeća vrijednost krvnog tlaka općenito nam pokazuje tlak u žilama kada srce pumpa krvi, dok niža vrijednost pokazuje tlak u krvnim žilama prilikom mirovanja. Ukoliko bolujete od blažeg oblika kronične hipertenzije to nebi trebalo stvarati veće probleme u trudnoći, no veća odstupanja mogu tokom trudnoće dovesti do prijevremenog poroda, oštećenja posteljice što dovodi do usporenog rasta i razvoja ploda.

Treba biti oprezan pri procjeni dimenzija i veličine valvularne regurgitacije, jer se one mijenjaju hipertenzija u vrijeme začeća trudnoći. Ostale pretrage U svih žena s hroničnom hipertenzijom obavezno je snimiti EKG. Najčešće se na njemu samo vide znaci hipertrofije LV, ako i njih bude. U žena s hroničnom HTA, razmotriti da se opstetričaru sugerira sprovođenje fetalnog ultrazvučnog pregleda sa 18 sedmica gestacije da se dokumentira rast fetusa.

Serijski ultrazvučni pregledi nekad su neophodni za praćenje fetalnog rasta u nekim bolestima trudnice ili pri nekim formama tretmana.

kako da se noshpu hipertenzije da li hipertenzija more

Također se monitorira i volumen amnionske tekućine. Tretman Mada je primarni rizik hronične hipertenzije u trudnoći razvoj superimponirane preeklampsije, nema dokaza da farmakološki tretman blage hipertenzije reducira pojavu preeklampsije u ovoj populaciji [8]. U normalnoj trudnoći srednji arterijski tlak pada za oko 15mmHg u prvoj polovini trudnoće.

  • MSD priručnik dijagnostike i terapije: Hipertenzija u trudnoći
  • Hemodinamika u hipertenziji tijekom trudnoće
  • Simptomi hipertenzije.

Većina žena s blagom hroničnom HTA tj. Cilj tretmana je spustiti sistolički ispod mmHg, a dijastolički tlak ispod mmHg. Postoje tri opcije tretmana hipertenzije u trudnoći: Antihipertenzivni lijekovi se mogu prekinuti ili pauzirati, a potom pažljivo promatrati vrijednosti arterijskog tlaka. Mnogi autori — eksperti na polju trudničke hipertenzije — najčešće preporučuju upravo ovu opciju. Ako je trudnica s hroničnom HTA već bila na terapiji lijekom, ali takvim kakav je nepoželjan za korištenje u trudnoći, medikacija se može promijeniti na lijek koji se u trudnoći smije koristiti.

psihička hipertenzija

Ako je trudnica s hroničnom HTA već bila na terapiji lijekom, ali takvim kakav je dozvoljen za korištenje u trudnoći, tretman se hipertenzija u vrijeme začeća nastaviti tim istim lijekom.

Za trudnicu s hroničnom HTA u prvom trimestru treba uzeti nalaze kompletne krvne slike, elektrolita, ureje, kreatinina, jetrenih enzima, proteina u urinu 24 hkoji će služiti kao osnova za usporedbu tokom nastavka trudnoće.

Ako se dijagnosticira preeklampsija, indicira se hospitalizacija. Ženama s pogoršavajućom hipertenzijom tokom trudnoće obično se preporučuje mirovanje, iako nema naučnih dokaza da je ono od dobrobiti za produženje gestacije ili smanjenje maternalnog ili fetalnog morbiditeta ili mortaliteta [3]. Niti farmakološki tretman blage hipertenzije ne smanjuje vjerovatnoću razvoja preeklampsije kasnije u trudnoći, a neke varijante ovog tretmana mogu uzrokovati retardaciju fetalnog rasta.

Za tretman trudničke hiperetnzije prva linija su hipertenzija u vrijeme začeća i nifedipin. Znatan broj autora preporučuje skoro sve danas standardne antihipertenzive osim ACE- inhibitora i hipertenzija u vrijeme začeća angiotenzinskih receptora ARB [10]. ACE inhibitori povezuju se s fetalnom renalnom disgenezijom ili smrću fetusa ako se koriste u II i III trimestru, odnosno s povećanim rizikom od razvoja anomalija kardiovaskuarnog i centralnog nervnog sistema ako se koriste u I trimestru.

Slično djelovanje imaju i ARB, te se i njih preporučuje izbjeći u trudnoći. Diuretici ne uzrokuju fetalne malformacije, ali se općenito izbjegavaju u trudnoći, jer preveniraju fiziološko povećanje cirkulirajućeg volumena. Diuretici se primjenjuju u tretmanu nekih formi srčanih bolesti u trudnoći, kao kada je neophodno tretirati npr.

U hipertenziji se mogu koristiti ako je ista volumno- ovisna, npr. Metildopa Metildopa je lijek koji se već decenijama upotrebljava za tretman hipertenzije, mada su ga u netrudničkoj populaciji iz upotrebe poprilično "istisnuli" noviji antihiertenzivi.

  1. Kronična hipertenzija (visok krvni tlak)
  2. Visoki tlak u trudnoći može biti opasan i za mamu i za bebu | missMAMA
  3. Hipertenzija u trudnoći Vidi i Pogl.
  4. Povišeni tlak i pokušaji trudnoće Objavljeno:
  5. Stupanj 3 hipertenzija u starijih osoba
  6. Теперь, ты решила хвалить этих инопланетян, которые украли тебя у нас с Никки, и еще ожидаешь, что мы кинемся обнимать .

Koristi se u tretmanu hipertenzije u trudnoći kao lijek prvog izbora. Studije nisu pokazale da ima neželjene efekte na kognitivni razvoj do starosti 7,5 godina među djecom koja su bila izložena terapiji hipertenzija u vrijeme začeća za vrijeme trudnoće svojih majki [11]. Doziranje: 2x mg do 3x mg inicijalno. Po potrebi povećavati dozu postupno svaka dva dana. Maksimalna dnevna doza do 3 g.

znakove visokog krvnog tlaka na srcu

Interakcije: efekti se umanjuju ako se koristi istodobno s barbituratima i tricikličnim antidepresivima, porast arterijskog tlaka može se javiti ako se uzima sa suplementima željeza, inhibitorima monoaminooksidaze, simpatikomimeticima, fenotiazinima i beta- blokerima. Kontraindikacije: dokumentirana hipersenzitivnost, akutna bolest jetre. U trudnoći FDA kategorija B; fetalni rizik nije potvrđen u studijama na ljudskim trudnoćama, ali je prikazan u nekim studijama na životinjama.

4 vrste povišenog krvnog tlaka u trudnoći

Brojni su neželjeni propratni efekti primjene ovog lijeka, hipertenzija u vrijeme začeća prikazani su u tabeli 2. Beta- blokeri Beta- blokeri se široko koriste u tretmanu hipertenzije u općoj populaciji. Popularni su i dobro prihvaćeni, a nerijetko se koriste i u trudnica. Ipak, neki propratni da je hipertenzija 1- 2 stupnja, kao što su retardacija fetalnog rasta i sl.

Čini se da bi Pindolol bio najbezazleniji za primjenu u trudnoći, uz oprez bi se mogli primijeniti Labetalol, Oksprenolol i Metoprolol moguća intrauterina retardacija rasta, simptomi beta- blokade i moguće maskiranje hipoglikemije i hipertireoidizma.

Ostale grupe lijekova u tretmanu trudničke hipertenzija Drugi lijekovi koji se koriste u tretmanu trudničke hipertenzije uključuju kalcijske antagoniste, vazodilatatore, diuretike, centralne alfa- adrenergičke agoniste i alfa- blokere. Od njih, kalcijski antagonist nifedipin se čini jednim od najboljih izbora za tretman trudničke hipertenzije, autori ga često preporučuju u prvoj hipertenzija u vrijeme začeća tretmana.

Свежие комментарии

Eur Heart J Jun 14; [e- pub ahead of print]. Am Fam Physician. Hypertension in Pregnancy. Accessed May Sibai BM. Diagnosis and management of gestational hypertension and preeclampsia.

Povišeni tlak i pokušaji trudnoće - noncestrealite.com

Obstet Gynecol. Jul ; 1 ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy. Eur Heart J ; 32, — Pre- eclampsia.

Lancet ;— Heilpern K. Pathophysiology of hypertension. Ann Emerg Med.

Hipertenzija i trudnoća

Mar ;51 3 Suppl :S5- 6. Antihypertensive drug therapy for mild to moderate hypertension during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev.

Jan 24 ;CD Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada [serial online]. March ;S1- S Accessed Major congenital malformations after first- trimester exposure to ACE inhibitors.

N Engl J Med.

Važne informacije