Hipertenzija treadmill

Tjelovježba može pomoći u snižavanju povišenog krvnog tlaka / Vijesti - noncestrealite.com

hipertenzija treadmill

Uzorak ispitanika bio je podijeljen u tri skupine, po 30 u svakoj: trajni hipertoničari, povremeni i kontrolna skupina. Testiranjem fizičkim opterećenjem ustanovljen je smanjen funkcionalni kapacitet hipertenzija treadmill u ispitanika s arterijskom hipertenzijom u odnosu na kontrolnu skupinu poslije razdoblja od desetak godina.

hipertenzija u trudna

Tijekom daljnje 4 godine praćenja razlike u funkcionalnoj sposobnosti srca između skupina nisu se bitno promijenile. A population sample consisting of one hundred and eighty persons of both sexes, aged hipertenzija treadmill 54 years, selected on the basis of diastolic blood pressure values, was followed over a period of 15 years.

Bruce's hipertenzija treadmill treadmill exercise test was undertaken twice in an interval of four years. The sample was divided into three groups of 30 subjects each: persistently hypertensive, occasionally hypertensive and control subjects. Physical exercise tests showed reduced functional heart capacity in hyptertensive subjects in relation to the controls after a period of ten years.

A further hipertenzija treadmill follow-up period, however, did not show any significant differences of the functional capacitv hipertenzija treadmill hypertensive subjects. Izvorni jezik.

hipertenzija treadmill kako izgubiti težinu hipertenzije i menopauze

Važne informacije