Hipertenzija njegova kriza

Silu potiska stvara; leva srčana komora, koja istiskuje krv u aortu i desna komora koja potiskuje krv u plućnu arteriju.

Najčešća je hipertenzija kojoj se ne zna uzrok primarna, esencijalna ; hipertenzija poznata uzroka sekundarna najčešće je udružena s bubrežnim bolestima. Obično nema simptoma osim ako su vrijednosti krvnog tlaka izrazito visoke ili ako hipertenzija dugo traje. Dijagnosticira se sfigmomanometrijom.

Sila otpora Silu otpora stvaraju arterije, odnosno njihova sila otpora koja se suprotstavlja protoku krvi. U regulaciju krvnog pritiska uključeni su i nervni impulsi koji uzrokuju širenje ili skupljanje arterija. Kada su kapilari široko hipertenzija njegova kriza, krv kroz njih teče lako i bez većeg otpora.

Tipovi kriza hipertenzije

Međutim, kada su kapilari suženi, krv kroz njih otežano protiče i pritisak unutar kapilara hipertenzija njegova kriza. To stanje za posledicu ima visok arterijski krvni pritisak ili hipertenziju. Kod enormno povišenog arterijskog pritiska, npr u hipertenzivnoj krizi, visoka vrednost pritiska unutar krvnih sudov može dovesti do ozbiljnih oštećenja arterija ; mozgasrcaplućaoka itd. Većina hitnih hipertenzivnih stanja javlja se kod bolesnika sa hroničnom arterijskom hipertenzijom različitog uzroka, značajno češće kod muškaraca.

Свежие записи

Hipertenzija njegova kriza je kod više od 90 posto bolesnika hipertenzija esencijalnog porekla, najveća hipertenzija njegova kriza hipertenzivnih kriza se upravo hipertenzija njegova kriza kod ove grupe bolesnika. Kod bolesnika sa esencijalnom hipertenzijom, jedan od najčešći uzrok akutnog hipertenzivnog stanja je nekomplijantnost bolesnika ili nagli prestanak upotrebe antihipertenzivnih lekova. Do danas hipertenzija njegova kriza u potpunosti razjašnjeni patofiziološki mehanizam kod hipertenzivne krize.

Prema brojnim eksperimentalnim istraživanjima na životinjama ustanovljeno je da u osnovi hipertenzija njegova kriza mehanizma poremećaj leži narušena autoregulacija na nivou perifernih arterijskih krvnih sudova.

Hipertenzija oštre lijekove za ublažavanje krize

Merenjem kalibra pijalnih arterija normotenzivnih životinja, pri značajnim varijacijama krvnog pritiska, ostvarenih davanjem vazokonstriktora ili vazodilatatorautvrđeno je da je cerebralni moždani protok ostao konstantan, uprkos varijacijama pritiska, zahvaljujući merama autoregulacije. U ovim eksperimentima pri porastu hipertenzija njegova kriza pritiska arteriole bi se sužavale, a pri padu širile.

NJena učestalost varira od geografskih, nacionalnih, rasnih, polnih ili starosnih razlika. Postepenim spuštanjem hipertenzija njegova kriza smanjuje se rizik od nastanka hipoperfuzija ciljnih organa. Naglo obaranje pritiska može jako da kompromituje srčani i moždani protok krvi, pogotovo kod starijih osoba, što može biti praćeno teškim i opasnim sporednim efektima.

Terapijski pristup diktiraju dve vrste hipertenzivne krize: Hipertenzivna urgencija-hipertenzivna kriza drugog stepena hitnostiu kojoj povišenje krvnog pritiska nije udruženo sa promenama ciljnih organa.

Lekovi koji se peroralno primenjuju kod hipertenzivne urgencije Medikament.

Važne informacije