Za liječenje hipertenzije badami

za liječenje hipertenzije badami

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

lijek za kronične hipertenzije dr evdokimenko liječenje hipertenzije bez droge

Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

prehrana za hipertenziju danju pedijatrijske liječenje hipertenzije

Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala za liječenje hipertenzije badami nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

za liječenje hipertenzije badami

Prilikom odabira terapije u za liječenje hipertenzije badami osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije. Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka.

za liječenje hipertenzije badami nemoguće je ocjena 2 hipertenzije

Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva. Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona.

za liječenje hipertenzije badami

Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

Važne informacije