Somatskih bolesti hipertenzije

somatskih bolesti hipertenzije

Hipertenzija

Literatura Uvod Depresija je često neprepoznata u kliničkoj praksi, posebice kad je u komorbiditetu sa somatskim bolestima. Depresija je danas prema podacima SZO na 4. Prema predviđanjima Depresija je već sada najčešći uzrok radne nesposobnosti i apsolutno najskuplja bolest na svijetu.

  • Demencija, komorbidna somatska dijagnoza, arterijska hipertenzija, cerebrovaskularna bolest, šećerna bolest Dementia, comorbid somatic diagnosis, arterial hypertension, cerebrovascular disease, diabetes mellitus Sažetak Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je vidjeti koja je najčešća komorbidna somatska dijagnoza u hospitaliziranih dementnih bolesnika.
  • Profili za osobe s hipertenzijom
  • Moderni hipertenzija pilule

Danas svaka deseta osoba ima somatskih bolesti hipertenzije u životu oboljeti od depresije. Depresija je često neprepoznata u kliničkoj praksi, posebice kad je u komorbiditetu sa somatskim bolestima. Kada govorimo o prirodi povezanosti depresije i drugih poremećaja, ona je je višeznačna i višestruka.

Depresija može pogodovati razvoju druge bolesti, ili somatskih bolesti hipertenzije bolest izravno ili neizravno izaziva depresiju, ili pak oba poremećaja imaju zajednički uzrok, i konačno može se dogoditi da depresija somatskih bolesti hipertenzije druga bolest slučajno i neovisno postoje u jednoj osobi.

U svakom slučaju istodobni komorbiditet depresije i neke druge bolesti je u jednoj osobi obično pogoršavaju jedna drugoj kliničku sliku i uzajamno otežavaju proces liječenja.

Uzročno-posljedična veza može biti biološka ili psihološka, a nerijetko su uključena oba mehanizma. Somatskih bolesti hipertenzije te isti psihički i tjelesni simptomi mogu biti i sastavni dio kliničke slike depresije i drugog poremećaja što dodatno otežava dijagnostičko stajalište i terapijski izbor. Možemo govoriti o skupinama simptoma depresije koji ometaju oporavak nakon srčanog udara: 1. Somatski gubitak energije, teka i težine - pogoršavaju opće somatsko stanje; 2.

Kognitivni teškoće koncentracije, usporenost ili agitacija - otežavaju suradljivost; 3.

sekundarna hipertenzija

Psihološki neraspoloženje, osjećaj bezvrijednosti, suicidalnost - otpor prema mjerama rehabilitacije i promjenama životnog stila. Depresija i epilepsija imaju bidirekcionalni odnos, te su ne samo somatskih bolesti hipertenzije s epilepsijom pod povećanim rizikom za razvoj depresije, nego i depresivni bolesnici imaju 4 do 7 puta viši rizik za razvoj epilepsije. Depresija i epilepsija dijele zajednički patogeni mehanizam koji objašnjava bidirekcionalni odnos abnormalnosti neurotransmitora 5-HT, NA, DA, GABA, funkcionalne abnormalnosti neuroanatomskih struktura - mediotemporalnih i mediofrontalnih.

Depresija u epilepsiji je rezultat zajedničkog djelovanja više faktora reaktivni proces, genetski rizik, iatrogeni faktori, somatskih bolesti hipertenzije abnormalnosti povezane s epileptičnim poremećajem. Najčešće se javlja tri do šest mjeseci nakon moždanog udara, a faktori povezani somatskih bolesti hipertenzije depresijom nakon moždanog udara uključuju lokalizaciju, veličinu i intenzitet moždanog udara, te veličinu ventrikula. Depresija nakon moždanog udara ima negativan utjecaj na oporavak kognitivnih funkcija te na oporavak obavljanja dnevnih funkcija, te također povećava rizik mortaliteta.

Navigacijski izbornik

Moram napomenuti da depresija somatskih bolesti hipertenzije moždani udar imaju bidirekcionalni odnos, te su ne samo bolesnici s moždanim udarom pod rizikom za razvoj depresije, nego i oboljeli od depresije imaju dva puta veći rizik za razvoj moždanog udara, čak i ukoliko su drugi rizični faktori kontrolirani. Točan mehanizam ostaje somatskih bolesti hipertenzije.

Bolesnici s multiplom sklerozom mogu imati promjene raspoloženja posljedično neuropatološkim abnormalnostima uključujući euforiju, patološki smijeh ili plač somatskih bolesti hipertenzije afektili druge simptome sindroma frontalnog režnja. Bolesnici s multiplom sklerozom često imaju simptome posljedično neurološkom procesu koji mogu biti lako zamijenjeni sa simptomima depresije, uključujući kognitivne, neurovegetativne i somatske simptome npr.

To može dovesti do postavljanja lažno pozitivnih dijagnoza depresije. Patogeni mehanizam depresije uz multiplu somatskih bolesti hipertenzije uključuje lokalizaciju demijelinizacijskih lezija, imune i endokrine poremećaje povezane s multiplom sklerozom, genetske i jatrogene faktore. Depresivne epizode često prethode početku Alzheimerove bolesti. Da li predstavljaju ranu kliničku manifestaciju Alzheimerove bolesti i klinički pokazatelj postojećih patoloških promjena u mozgu tek treba utvrditi.

vezani članci

Depresija somatskih bolesti hipertenzije negativan utjecaj na kvalitetu života, povezana je sa smanjenjem životnih aktivnosti te je prediktor većeg pada kognitivnih funkcija.

Depresija ubrzava pad kognitivnih funkcija kao i progresiju motornih deficita. Depresija i Parkinsonova bolest imaju bidirekcionalni odnos, bolesnici s Parkinsonovom bolešću imaju veći rizik somatskih bolesti hipertenzije razvoj depresije, ali i depresivni bolesnici imaju 2,2 do 2,4 puta veći rizik za razvoj Parkinsonove bolesti. Depresija i maligne somatskih bolesti hipertenzije Depresija je posebice česta u bolesnika s uznapredovalim karcinomom, u kojih se često previdi i stoga ne liječi.

Depresija se često javlja u somatskih bolesti hipertenzije od malignih bolesti, te često koegzistira sa anksioznošću i bolnim sindromom. Simptomi se javljaju u rasponu od tuge do velike depresivne epizode, te je promjene raspoloženja teško evaluirati i pratiti jer su  bolesnici opetovano u strahu za vlastiti život, zatim primaju i izloženi su različitim terapijskim postupcima za liječenje maligne bolesti, iscrpljeni su i umorni, te često proživljavaju intenzivne bolove.

No, neliječena depresija u oboljelih od malignih bolesti dovodi do povećanog morbiditeta i mortaliteta. Depresija je posebice česta u bolesnika s uznapredovalim karcinomom, u kojih se često previdi i stoga ne liječi.

Pojavnost depresije u različitim tipovima karcinoma Depresija u žena s karcinomom dojke i ginekološkim karcinomima Nezavisni faktori rizika za razvoj depresivne epizode su uključivali mlađu životnu dob, socijalni status, komorbiditet, psihijatrijsku povijest, lošije tjelesno funkcioniranje, pušenje, korištenje alkohola i indeks tjelesne mase Psihosocijalni faktori povezani sa karcinomom dojke su najčešće proučavani.

zbog hipertenzije umrijeti

Nezavisni faktori rizika za razvoj depresivne epizode su uključivali mlađu životnu dob, socijalni status, komorbiditet, psihijatrijsku povijest, lošije tjelesno funkcioniranje, pušenje, korištenje alkohola i indeks tjelesne mase BMI.

Malignomi glave i vrata  imaju visoki rizik morbiditeta i mortaliteta shema liječenja hipertenzije kod starijih obzirom na činjenicu da bolest somatskih bolesti hipertenzije sam tijek liječenja pridonose gubitku vitalnih funkcija hranjenje, disanje, govor i komunikacija što dodatno pogoršava i razinu psihičkog funkcioniranja.

Pri izboru somatskih bolesti hipertenzije uvijek treba voditi računa o tipu i težini tjelesne bolesti, tipu i težini depresije, profilu nuspojava pojedinog antidepresiva, te naravno o kliničkom iskustvu s odabranim antidepresivom. Literatura 1.

Cottencin O: Severe depression: concomitant somatic disease, Encephale. Epub Mar 1.

Plućna hipertenzija

Bland P: Tackling depression in patients with chronic conditions. J Am Coll Cardiol. Z Psychosom Med Psychother. Am J Geriatr Psychiatry. Andres M Kanner: Depression in neurological disorders, Cambridge Medical Communication.

Breast Cancer Res.

na odmoru s hipertenzijom hipertenzije, tinitusa

Goncalves V, Jayson G. A longitudinal investigation of psychological morbidity in patients with ovarian cancer: a systematic cancer.

Depresija i somatske bolesti - noncestrealite.com

Br J Cancer, ,99, Haisfield-Wolfe M. Forum, 36, EE Anxiety and depression in patients with lung cancer before and after diagnosis: findings from a population in Glasgow, Scotland. Community Health,52, Kissane D.

Važne informacije