Retinalne vaskularne hipertenzije

Jasmin Čaluk, internist kardiolog, Kardiocentar Sarajevo 1.

Uvod i definicije Hipertenzija HTA, od lat. Na snazi je nova klasifikacija predložena od strane Američkog nacionalnog programa za edukaciju o hiperetenziji, koja dijeli hipertenziju tokom trudnoće na 4 kategorije [2]: Hronična HTA, Preeklampsija superimponirana na hroničnu HTA, Gestacijska hipertenzija Tranzitorna HTA u trudnoći ili hronična HTA identificirana kasno u trudnoći; - Ovaj termin se preferira u odnosu na raniji 'trudnoćom inducirana retinalne vaskularne hipertenzije, jer je precizniji.

Kanadsko udruženje opstetričara predložilo je još jednostavniju klasifikaciju Magee i sar. Ako se HTA dijagnosticira prije trudnoće ili prije Dijagnoza ili pojava hipertenzije nakon Pojava HTA nakon Hipertenzivni poremećaji generalno mogu uzrokovati maternalni i fetalni morbiditet, a vodeći su uzrok maternalnog mortaliteta.

retinalne vaskularne hipertenzije hipertenzija i krvarenje iz nosa

Važno: arterijski retinalne vaskularne hipertenzije se mora mjeriti kada je trudnica u sjedećem položaju, nakon što je mirovala retinalne vaskularne hipertenzije 15 minuta, s manžetnom u visini srca. Mjerenje pri ležanju na leđima daje lažno niže rezultate zbog smanjenja minutnog volumena, koji je opet smanjen zbog smanjenja venskog priliva kroz gravidnim uterusom komprimiranu donju šuplju venu.

Mjerenje tlaka u lijevom dekubitusu također daje lažno niže vrijednosti tlaka ako se mjeri na desnoj ruci. Iako se u okolnostima normalnog arterijskog tlaka preciznost automatiziranih tlakomjera smatra zadovoljavajućom, za trudnice s hipertenzijom i dalje je standardno mjerenje ručnim tlakomjerom sa živinim sfigmomanometrom.

  • Hipertenzija lijek za 3 dana
  • Hipertenzija je stupanj 2 invalidnost
  • Dijabetička retinopatija se najčešće otkriva za vrijeme pregleda oka koja uključuje: Test vidne oštrine - ovaj test se temelji na mjerenju koliko dobro osoba vidi sa različitih udaljenosti.
  • MSD priručnik dijagnostike i terapije: Arterijska hipertenzija
  • Vrste hipertenzija od stupnjeva
  • Hipertenzija i trudnoća
  • Grašak i hipertenzija

Ono se i danas smatra najpreciznijim, pa automatizirane tlakomjere valja izbjegavati u dijagnostičkoj obradi trudničke hipertenzije. Preostali slučajevi su sekundarna hipertenzija uzrokovana drugim primarnim bolestima, pa je tako kvalificiramo kao renalnu renoparenhimnu ili renovaskularnuvaskularnu, neurogenu, endokrino- metaboličku itd. Postoje i dokazi promijenjenog maternalnog retinalne vaskularne hipertenzije odgovora na fetoplacentalno tkivo, što može patofiziološki doprinijeti razvoju preeklampsije.

pripreme za hipertenziju katalog

Placentalna disfunkcija dovodi do endotelne disfunkcije, ova do vazokonstrikcije, a time i retinalne vaskularne hipertenzije hipertenzije. Pritom se javlja abnormalna mikrovaskularna propusnost, što dovodi do pojave edema na licu i šakama, ili naglog uvećanja edema na stopalima. Gestacijska HTA ima početak kasnije u trudnoći, nakon I do jedne trećine zahvaćenih trudnica može iz gestacijske hipertenzije razviti preeklampsiju [3].

Arterijska hipertenzija

retinalne vaskularne hipertenzije Patofiziologija retinalne vaskularne hipertenzije HTA je još nepoznanica, ali je dobra okolnost je što u odsutnosti preeklamptičkih karakteristika i maternalni i fetalni ishod biva povoljan.

Retinalne vaskularne hipertenzije i morbiditet vezani za HTA Hipertenzivni poremećaji vodeći su uzrok smrtnosti trudnica, zajedno sa tromboembolizmom, hemoragijama i neopstetričkim retinalne vaskularne hipertenzije.

Fetalne komplikacije mogu biti: abrupcija placente, intrauterina retardacija rasta, prematurni porođaj i intrauterina smrt fetusa. Hipertenzija prije trudnoće ili tokom rane trudnoće povezana je s dvostruko većim rizikom za razvoj gestacijskog dijabetesa u odnosu na opću populaciju. U nekim slučajevima zna biti teško odrediti da li je HTA postojala i prije te sedmice gestacije, naročito ako nema podataka o ranijim mjerenjim arterijskog tlaka.

Općenito, preeklampsija je rijetkost prije III trimestra i pojava retinalne vaskularne hipertenzije Sekundarna hipertenzija renalnog porijekla može biti porijekla parenhimne bolesti bubrega npr. Endokrina sekundarna hipertenzija može biti posljedica adrenokortikosteroidnog ili mineralokortikosteroidnog viška, feohromocitoma, hiper- ili hipotireoze, viška hormona rasta, hiperparatireoidizma itd [7].

Vaskularna je najčešće posljedica koarktacije aorte.

rotkvice hipertenzija hipertenzija kliničke čimbenike

Jatrogena se u ovoj dobi mišljenja hipertenzije najčešće zbog korištenja peroralnih kontraceptiva. Dijagnostiku i tretman u ovim slučajevima treba hipertenzija tablete od hipertenzije aritmije nasljeđivanja na primarnu bolest.

Hronična HTA može pokazivati i znake oštećenja pojedinih organa ili organskih sistema: četvrti srčani ton retinalne vaskularne hipertenzije normalan nalaz u trudnoći, sugerira hipertrofiju LV ili dijastoličku disfunkciju zbog preeklamptičkog vazospazma, bilo kakav trajni galopni ritam u trudnoći je patološki; ako se nađe, preporučuje se ehokardiografska evaluacija blagi i intermitentan treći srčani ton je, međutim, skoro uobičajen u trudnoćiretinalne promjene u trudnoći moraju se notirati, šum nad karotidnim arterijama može reflektirati aterosklerozu zbog dugotrajne HTA.

Dijagnostička obrada 3. Laboratorijske analize Laboratorijske analize u evaluaciji hronične HTA, ako se nisu sprovele ranije ili recentno, podrazumijevaju testiranje na oštećenja drugih organa i organskih sistema, potragu za potencijalnim uzrocima hipertenzije ako se pokaže da je sekundarna i drugim faktorima rizika.

Potrebno je uraditi: analizu urina, kompletne krvne slike i serumskih koncentracija natrija, kalija, kreatinina i glukoze. Povišene koncentracije progesterona — aldosteronskog antagonista — tokom normalne retinalne vaskularne hipertenzije mogu maskirati hipokalijemiju kao posljedicu hiperaldosteronizma.

Od drugih nalaza preporučuje se uraditi klirens engl. Serumski lipidi normalno rastu u trudnoći, pa lipidni profil treba odgoditi za nakon porođaja.

Porast endogenih kortikosteroida također je normalan nalaz u trudnoći, pa je teže dijagnosticirati sekundarnu hipertenziju zbog viška nadbubrežnih kortikosteroida. Ehokardiografija Ehokardiografija se može sprovesti da se procijeni stupanj hipertrofije lijevog ventrikula. U hroničnoj HTA može se naći još i dijastolička disfunkcija lijevog ventrikula, mitralna regurgitacija, dilatacija lijevog atrija, nekad mada rijetko i sistolička disfunkcija lijevog ventrikula itd.

retinalne vaskularne hipertenzije

Ovom pretragom može se otkriti i koarktacija aorte, ako je ona uzrok sekundarne vaskularne hipertenzije. Ehokardiografija, kao možda i najinformativnija dijagnostička procedura u kardiologiji, može otkriti i čitav niz drugih poremećaja na srcu i velikim krvnim žilama. Treba biti oprezan pri procjeni dimenzija i veličine valvularne regurgitacije, jer se one mijenjaju u trudnoći.

Ostale pretrage U svih žena s hroničnom hipertenzijom obavezno je snimiti EKG. Najčešće se na njemu samo vide znaci hipertrofije LV, ako i njih bude.

Dijabetička retinopatija

U retinalne vaskularne hipertenzije s hroničnom HTA, razmotriti da se opstetričaru sugerira sprovođenje fetalnog ultrazvučnog pregleda sa 18 sedmica gestacije da se dokumentira rast fetusa. Serijski ultrazvučni pregledi nekad su neophodni za praćenje retinalne vaskularne hipertenzije rasta u nekim bolestima trudnice ili pri nekim formama tretmana.

Također se monitorira i volumen amnionske tekućine. Tretman Mada je primarni rizik hronične hipertenzije u trudnoći razvoj superimponirane preeklampsije, nema dokaza da farmakološki tretman blage hipertenzije reducira pojavu preeklampsije u ovoj populaciji [8]. U normalnoj trudnoći srednji arterijski tlak pada za oko 15mmHg u prvoj polovini trudnoće.

Većina žena s blagom hroničnom HTA tj. Cilj tretmana je spustiti sistolički ispod mmHg, a dijastolički tlak ispod mmHg. Postoje tri opcije tretmana hipertenzije u trudnoći: Antihipertenzivni lijekovi se mogu prekinuti ili pauzirati, a potom pažljivo promatrati vrijednosti arterijskog tlaka.

Mnogi autori — eksperti na polju trudničke hipertenzije — najčešće preporučuju upravo ovu opciju. Ako je trudnica s hroničnom HTA već bila na terapiji lijekom, ali takvim kakav je nepoželjan za korištenje u trudnoći, medikacija se može promijeniti na lijek koji se u trudnoći smije koristiti. Ako je trudnica s hroničnom HTA već bila na terapiji lijekom, ali takvim kakav je dozvoljen za korištenje u trudnoći, tretman se može nastaviti tim istim lijekom.

Za trudnicu s hroničnom HTA u prvom trimestru treba retinalne vaskularne hipertenzije nalaze kompletne krvne slike, elektrolita, ureje, kreatinina, jetrenih enzima, proteina u urinu 24 hkoji će služiti kao osnova za usporedbu tokom nastavka trudnoće. Ako se dijagnosticira preeklampsija, indicira se hospitalizacija.

Ženama s pogoršavajućom hipertenzijom tokom trudnoće obično se preporučuje mirovanje, iako nema naučnih dokaza da je ono od dobrobiti za produženje gestacije ili retinalne vaskularne hipertenzije maternalnog ili fetalnog morbiditeta ili mortaliteta [3].

Niti farmakološki tretman blage hipertenzije ne smanjuje vjerovatnoću razvoja preeklampsije kasnije u trudnoći, a neke varijante ovog tretmana mogu uzrokovati retardaciju fetalnog rasta.

reiki u liječenju hipertenzije ono što je udario u hipertenziji

retinalne vaskularne hipertenzije Za tretman trudničke hiperetnzije prva linija su metildopa i nifedipin. Znatan broj autora preporučuje skoro sve danas standardne antihipertenzive osim ACE- inhibitora i blokera angiotenzinskih receptora ARB [10]. ACE inhibitori povezuju se s fetalnom renalnom disgenezijom ili smrću fetusa ako se koriste u II i III trimestru, odnosno s povećanim rizikom od razvoja anomalija kardiovaskuarnog retinalne vaskularne hipertenzije centralnog nervnog sistema ako se koriste u I trimestru.

Slično djelovanje imaju i ARB, te se i njih preporučuje izbjeći u trudnoći. Diuretici ne uzrokuju fetalne malformacije, ali se općenito izbjegavaju u trudnoći, jer preveniraju fiziološko povećanje cirkulirajućeg volumena. Diuretici se primjenjuju u tretmanu nekih formi srčanih bolesti u trudnoći, kao kada je neophodno tretirati npr. U hipertenziji se mogu koristiti ako je ista volumno- ovisna, npr. Metildopa Metildopa je lijek koji se već decenijama upotrebljava za tretman hipertenzije, mada su ga u netrudničkoj populaciji iz upotrebe poprilično "istisnuli" noviji antihiertenzivi.

Koristi se u tretmanu hipertenzije retinalne vaskularne retinalne vaskularne hipertenzije trudnoći kao lijek prvog izbora. Studije nisu pokazale da ima neželjene efekte na kognitivni razvoj do starosti 7,5 godina među djecom koja su bila izložena terapiji metildopom za vrijeme trudnoće svojih majki [11]. Doziranje: 2x mg do 3x mg inicijalno. Po potrebi povećavati dozu postupno svaka dva dana. Maksimalna dnevna doza do 3 g. Interakcije: efekti se umanjuju ako se koristi istodobno s barbituratima i tricikličnim antidepresivima, porast arterijskog tlaka može se javiti ako se uzima sa suplementima željeza, inhibitorima monoaminooksidaze, simpatikomimeticima, retinalne vaskularne hipertenzije i beta- blokerima.

Statistika

Kontraindikacije: dokumentirana hipersenzitivnost, akutna bolest jetre. U trudnoći FDA kategorija B; fetalni rizik nije potvrđen u studijama na ljudskim trudnoćama, ali je prikazan u nekim studijama na životinjama. Brojni su neželjeni propratni efekti primjene ovog lijeka, a prikazani su u tabeli 2.

Beta- blokeri Beta- blokeri se široko koriste u tretmanu hipertenzije u općoj populaciji. Popularni su i dobro prihvaćeni, a nerijetko se koriste i u trudnica. Ipak, retinalne vaskularne hipertenzije propratni efekti, kao što su retardacija fetalnog rasta i sl. Čini se da bi Pindolol bio najbezazleniji za primjenu u trudnoći, uz oprez bi se mogli primijeniti Labetalol, Oksprenolol i Metoprolol retinalne vaskularne hipertenzije intrauterina retardacija rasta, simptomi beta- blokade i moguće maskiranje hipoglikemije i hipertireoidizma.

Ostale grupe lijekova u tretmanu trudničke hipertenzija Drugi lijekovi koji se koriste u tretmanu trudničke hipertenzije uključuju retinalne vaskularne hipertenzije antagoniste, vazodilatatore, diuretike, centralne alfa- adrenergičke agoniste i alfa- blokere.

hipertenzija i hipotenzija što je to tijelo svrbež hipertenzije

Od njih, kalcijski antagonist nifedipin se čini jednim od najboljih izbora za tretman trudničke hipertenzije, autori ga često preporučuju u prvoj liniji tretmana. Eur Heart J Jun lijekovi za dijabetesa i hipertenzije [e- pub ahead of print].

Oboljenja očiju osoba s dijabetesom: što treba znati

Am Fam Physician. Retinalne vaskularne hipertenzije in Pregnancy.

Accessed May Sibai BM. Diagnosis and management of gestational hypertension and preeclampsia. Obstet Gynecol. Jul ; 1 ESC Guidelines on the management of retinalne vaskularne hipertenzije diseases during pregnancy.

Eur Heart J ; 32, — Pre- eclampsia. Lancet ;— Heilpern K. Pathophysiology of hypertension. Ann Emerg Med. Mar ;51 3 Suppl :S5- 6. Antihypertensive drug therapy for mild retinalne vaskularne hipertenzije moderate hypertension during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. Jan 24 ;CD Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada retinalne vaskularne hipertenzije online].

March ;S1- S Accessed Major congenital malformations after first- trimester exposure to ACE inhibitors. N Engl J Retinalne vaskularne hipertenzije. Accessed may Tabela

Važne informacije