Punoća zbog hipertenzije

Aneurizma aorte Aneurizma aorte Pod aneurizmom se podrazumeva lokalno proširenje.

Uzroci povišenog krvnog tlaka

Uz abdominalnu aneurizmu kod polovine bolesnika javlja se i torakalna ili aneurizma grane punoća zbog hipertenzije. Uzrok nastanka Aorta je podložna dilataciji proširenju zbog izraženog pritiska krvi na zid, što posebno potencira arterijska hipertenzija povišen krvni pritisak.

Takođe, ateroskleroza bolest koronarnih, cerebralnih punoća zbog hipertenzije perifernih arterija je dominantan faktor. Incidenca je u porastu, a muškarci obolevaju 6 puta češće. Klinička slika Abdominalna trbušna aneurizma - simptomi često izostaju ili su nespecifični. U indikativnije ubrajamo: punoću, nelagodnost i pulsiranje u trbuhu, kao i bolove u listovima nogu pri naporu.

S druge strane, ruptura  se može manifestovati i naglo, snažnim bolom u leđima ili trbuhu, koji je praćen osetljivošću na dodir, pulziranjem, omaglicom, a potom i izraženom malaksalošću, obilnim i lepljivim znojem i konfuznošću.

Simptomi: Oko trećina pacijenata ne osjeti bol u prsima

Ako se ruptura odigrala prisutni su znaci unutrašnjeg krvarenja koje progredira do šoka: adinamija, bledilo, snižen krvni pritisak, ubrzan rad srca,  i dr.

Torakalna grudna aneurizma - tok je često oligosimptomatski, ili dominira insuficijencija koronarnih, cerebralnih moždanih i perifernih arterija ili dugotrajan bol, obično tup.

Rezultat je pritiskanja organa ili erozije okolnog mišićno - skeletnog sistema. Uz navedene, i znaci kompresije medijastinuma sredogruđa mogu da ukažu na aneurizmu torakalne aorte. Tako zbog pritiska i oštećenja disajnih puteva punoća zbog hipertenzije nastati: otežano disanje, kašalj, iskašljavanje krvi, sviranje u grudima, devijacija traheje i pulsiranje larinksa.

Usled pritiskanja jednjaka nastaje otežano gutanje.

Dijabetes i stopala

Kompresija gornje šupjle vene uzrokuje otok i modrilo glave i vrata. Kompresija levog laringealnog rekurentnog nerva dovodi do promuklosti, nerva vagusa usporen rad srca, a frenikusa paralizu dijafragme.

Dijagnoza Postavlja punoća zbog hipertenzije na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, rendgenografijom, ultrazvukom, CT-om skenerom i magnetne rezonance. Konačna dijagnoza se postavlja aortografijom. Lečenje Lečenje je hirurško za rupturisane aneurizme i nerupturisane većeg promera. Savetuje se praćenje ateroskleroz i energično lečenje punoća zbog hipertenzije, prvenstveno beta blokatorima.

Važne informacije