Pripreme za hipertenziju ambulante. Povišeni krvni tlak – arterijska hipertenzija | Poliklinika Kvarantan

Opća bolnica Karlovac - Služba za internu medicinu

orijentalni lijek hipertenzija naselja liječenje hipertenzije

Od U zadnjim godinama bilježi se primoimplantacija godišnje. Redovito se vrše kontrole istih u ambulanti za elektrostimulatore srca. Gastroenterologija: Gastroenterološka dijagnostika i liječenje bolesti jednjaka, želuca, tankog i debelog crijeva, hepatobilijarnog trakta, interventna GE zaustavljanje krvarenja iz probavnog trakta, odstranjivanje polipa pripreme za hipertenziju ambulante trakta, podvezivanje varikoziteta jednjaka.

Nefrologija i dijaliza: Dijagnostika i liječenje bolesti bubrega i mokraćnih puteva, dijagnostika i liječenje povišenog arterijskog tlaka, biopsija bubrega, akutna i kronična bikarbonatna hemodijaliza, plazmafereza, kontinuirane metode hemodijalize, postavljanje centralnih venskih katetera za dijalizu, priprema bolesnika za transplantaciju bubrega.

pripreme za hipertenziju ambulante

Dijabetologija i endokrinologija: Kompletna dijagnostika, obrada i liječenje dijabetičkig bolesnika, endokrinološka obrada, pripreme za hipertenziju ambulante metabolizma uključujući kosti — osteoporoza. Hematologija i onkologija: Dijagnostika i liječenje hematoloških i onkoloških bolesnika primjena kemoterapije i imunomodulatora, primjena hormonalne terapije, "pametnih" lijekova, transfuzije krvnih derivata, humanih albumina, pripreme za hipertenziju ambulante komplikacija kemoterapije.

Pulmologija: Dijagnostika i liječenje plućnih bolesnika, radiološka obrada pluća, bronhoskopije, biopsije pluća, alergološko testiranje, funkcionalna dijagnostika - spirometrija Dermatologija i venerologija: Obavljaju se dijagnostički i terapijski postupci: prvi pregled, kontrolni pregled, hitni i konzilijarni pregled, krioterapija, fototerpija UVA, UVB, PUVA, alergološko epikutano testiranje, atopy patch test, dermatoskopija, liječenje ulkusa aplikacijom alginata i hidrokoloida, dijagnostika i terapija gljivičnih bolesti, dijagnostika i terapija spolnih bolesti.

pripreme za hipertenziju ambulante losap hipertenzija stupanj 2

Važne informacije