Oblik disartija u hipertenzije, Vegetativna disfunkcija: simptomi poremećaja, liječenja, oblici distonije

oblik disartija u hipertenzije

Kod novodijagnosticiranih bolesnika te u akutnim fazama pogoršanja bolesti, odnosno u relapsima bolesti, terapijski primjenjujemo kortikosteroide i to tzv.

oblik disartija u hipertenzije

Uz kortikosteroide daje oblik disartija u hipertenzije i blokator histaminskih H-2 receptora ranitidinacetazolamid te nadomjesna terapija kalijem tijekom tri tjedna. Nuspojave primjene kortikosteroida oblik disartija u hipertenzije hirzutizam, osteoporoza, akne, katarakta, hipertenzija, duodenalni ulkus, psihoza te poremećaj koncentracije glukoze u krvi, a kontraindikacije za njihovu primjenu su; aktivna upala, loše regulirani dijabetes te psihoza.

U bolesnika koji u akutnoj fazi bolesti ne reagiraju na liječenje kortikosteroidima nakon ponovoljene doze iste terapijemoguća je primjena plazmafereze — sedam sukcesivnih plazmafereza svaki drugi dan ili se pak mogu primijeniti i IVIg i.

Od nuspojava vezanih za i.

Aneurizme cerebralnih žila

Uz dozu IVIg vezane su slijedeće nuspojave; hematološke neutro i limfopenija, porast viskoznosti plazmedermatološke osip, urtikarija, ekcemaseptični meningitis, renalne tubularna oštećenja.

U prevenciji relapsa bolesti koriste se lijekovi prve linije terapije - imonomodulatori interferoni beta 1a i beta 1b te glatiramer acetat, te oralni preparati teriflunomid i dimetil fumarat i lijekovi druge linije terapije - imunosupresivi monoklonska protutijela i fingolimod.

U sprječavanju napredovanja bolesti od Njihov mehanizam djelovanja nije u potpunosti poznat oblik disartija u hipertenzije se zna da imaju antivirusni, imunomodulacijski i antiproliferativni učinak. U liječenju multiple skleroze u svijetu se upotrebljavaju rekombinirani beta interferoni; glikozilirani oblik  kao interferon beta 1a, koji je sličniji prirodnom humanom beta interferonu te neglikozilirani oblik kao interferon beta 1b.

Interferoni beta 1a proizvode se iz stanica sisavaca, zbog čega su po svojoj strukturi sličniji prirodnom humanom betainterferonu, dok se interferoni beta 1b proizvode iz kultura bakterije E.

Nuspojave primjene navedenih betainterferona su: «flue-like» simptomi simptomi gripepromjene kože na mjestu aplikacije, povišeni jetreni testovi, depresija, alergija, promjene u krvnoj slici anemija, citopenija. Moguće je razviti neutralizirajuća protutijela na primjenu beta interferona što je povezano s njihovom možebitnom neučinkovitošću.

I glatiramer acetat ubrajamo u prvu oblik disartija u hipertenzije liječenja oboljelih od multiple skleroze. Odobren je od FDA Nuspojave primjene glatiramer acetata su nešto blaže — prolazno lupanje srca i osjećaj pritiska u prsima, glavobolje, lokalne kožne reakcije. Prednost tog lijeka je što se može dati i bolesnicima koji imaju depresivne smetnje a među oboljelima od MS je velik postotak upravo takvih bolesnika te što se na isti ne razvijaju neutralizirajuća protutijela.

Registrirana je također i oralna terapija prve linije liječenja — teriflunomid te dimetil fumarat. Teriflunomid je imunomodulator s protuupalnim svojstvima koji selektivno i reverzibilno inhibira mitohondrijski enzim dihidroorotat dehidrogenazu DHO-DH potreban za de novo sintezu pirimidina. Teriflunomid inhibira proliferaciju aktiviranih T i B stanica na periferiji za koje se smatra da su odgovorne za štetne upalne procese u MS-u, selektivno i reverzibilno inhibira de novo sintezu pirimidina čime se smanjuje proliferacija auto reaktivnih limfocita  te limitira prekomjernu aktivaciju normalnog imunosnog odgovora koji može pridonijeti novoj MS aktivaciji.

Uzima se jednom dnevno tbl od 14 mg. Nuspojave povezane s primjenom teriflunomida su porast ALT-a, stanjivanje gustoće kose, dijareja, influenca, mučnina i parestezija.

Kontraindikacije za primjenu su trudnoća, dojenje, preosjetljivost na lijek, teško oštećenje jetre, imunodeficijencija, oštećena funkcija koštane srži ili značajna anemija, leukopenija, oblik disartija u hipertenzije ili trombocitopenija, teški aktivni infekt, teško oštećenje bubrega i teška hipoproteinemija. Potreban je oprez kod bolesnika starijih od 65 godina i ne preporuča se davati teriflunomid mlađima od 18 godina. Dimetil fumarat je lipofilna molekula s imunomodulacijskim prvenstveno protuupalnim djelovanjem u bolesnika s MS.

Zna se i da lijek aktivira kemijski put koji u tijelu pomaže zašititi živčane stanice od oštećenja i upale. Uzima se prvih tjedan dana 2x mg dnevno, potom 2x mg dnevno. Najčešće nuspojave primjene tog lijeka su gastrointestinalne tegobe te glavobolja i crvenilo lica, osip, svrbež.

Tijekom liječenja je neophodno oblik disartija u hipertenzije krvnu sliku budući lijek može uzrokovati limfopeniju a kao moguća najteža nuspojava je opisano nekoliko slučajeva progresivne oblik disartija u hipertenzije leukoencefalopatije PML-a. Do danas je u svijetu provedeno više značajnih hipertenzija je rizik da studija kojima se testirala i uspoređivala učinkovitost pojedinih gore navedenih lijekova u liječenju bolesnika oboljelih od različitih oblika MS, prvenstveno oboljelih od CIS-a i RRMS.

Dokazano je da je konverzija iz stadija CIS-a u definitivni oblik MS CDMS odgođena i da bolesnici imaju manji broj relapsa u određenom vremenskom periodu, manji broj ukupnih i aktivnih lezija na MR nalazima te manju progresiju invalidnosti ukoliko se bolest počme liječiti vrlo rano tj. Lijekovi druge linije terapije Lijekovi druge linije registrirani su ukoliko liječenje prvom linijom nije efikasno te ukoliko se radi o visoko aktivnim oblicima bolesti.

Ukoliko bolest nije stabilna na prvu liniju liječenja, moguće je primjeniti i lijekove druge linije a to su danas monoklonska protutijela natalizumab i alemtuzumab te prva oralna terapija za liječenje MS — fingolimod. Monoklonska protutijela Mabsspadaju u klasu biotehnoloških lijekova pokazuju se obećavajućim u liječenju brojnih poremećaja uključujući upalne i autoimune bolesti kao što je MS.

Izgledaju privlačna terapijska mogućnost jer omogućuju selektivnu modulaciju definiranih molekula. Proizvodnju monoklonskih protutijela opisali su Postoje himerička monoklonska protutijela koja su kombinacija mišjeg i ljudskog dijela te čisto humana monoklonska antitelja. Moderna monoklonska antitijela proizvde se genetskim inženjeringom i skrojeni su prema vrsti primjene.

Atraktivni su stoga što su normalni sastojci tijela, nuspojave proizlaze iz njihova načina djelovanja, nisu toksični kao druge molekule, a cilj im je stroga ciljana djelotvornost.

etiologija

Ograničenja su im indukcija neutralizirajućih antitijela, sistemska upalna rekacija te teške nuspojave. Kod primjene monoklonskih protutijela dolazi do jače imunosupresije bolesnika. Stoga su nuspojave navedenih lijekova ponekad puno ozbiljnije i teže od lijekova prve linije. Natalizumab je prvo registrirano monoklonsko protutijelo za liječenje MS.

Koristi se kao monoterapija u liječenju visoko aktivnih oblika bolesti Oblik disartija u hipertenzije ili ukoliko liječenje prvom linijom terapije nema afekta, u intravsnekoj infuziji svakih 28 dana u dozi od mg. Ono  blokira adhezijske molekule oblik disartija u hipertenzije upalnoj kaskadi na početku MS, veže se na α4-integrin selektivno blokirajući kontakt između adhezijskih molekula, onemogućuje migraciju aktiviranih imunoloških stanica kroz krvno-moždanu barijeru.

Za natalizumab je najozbiljnija nuspojava mogući razvoj PML-a progresivne multifokalne leukoencefalopatije. Nije pronađeno CD52 antigena na neutrofilima, plazma stanicama ili stanicama koštane srži. Mehanizam pomoću kojega ima terapijski učinak na multiplu sklerozu nije sasvim razjašnjen. Međutim, istraživanja pripreme za hipertenziju zvjezdicama imunomodulatorni učinak preko deplecije i repopulacije limfocita, uključujući: alteraciju broja, udjela i svojstva određenih subpopulacija lilmfocita nakon liječenja povećane reprezentacije regulatornih T staničnih subpopulacija povećane reprezentacije oblik disartija u hipertenzije T i B limfocita prolaznog učinka na sastavnice urođene imunosti neutrofile, makrofage, NK stanice Smanjenje razine cirkulirajućih B i T stanica i naknadna repopulacija dovodi do smanjenja mogućnosti razvoja relapsa što u konačnici dovodi do odgađanja progresije bolesti.

Prednost tog protutijela je što se daje u dva oblik disartija u hipertenzije u intravenskoj infuziji nakon prehodne  kortikostreoidne terapije kroz prva tri dana ciklusa.

Aneurizme cerebralnih žila

Inicijalna terapija predstavlja prvi ciklus terapije u dozi alemtuzumaba od 12 mg tijekom pet uzastopnih dana ukupno 60 mg te potom druga doza 12 mjeseci nakon inicijalnog ciklusa 12 mg tijekom tri uzastopna dana ukupno 36 mg.

Kod primjene alemtuzumaba moguće je osim pojave alergijskih reakcija, pojačane sklonosti infekciji i posljedično oštećenje bubrega te štitnjače. Opisani su i slučajevi trombocitopenije s posljedičnim moždanim krvarenjem te smrtnim ishodom.

Fingolimod je prva oralna terapija u liječenju MS. To je strukturni analog prirodnog sfingozina koji djeluje na 4 od pet sfingozin 1-fosfat receptora u organizmu i modulira S1P receptore. Glavni učinak fingolimoda je oblik disartija u hipertenzije imunološki sustav a potom i na periferiju. Lijek reverizibilo i selektivno retinira cirkulirajuće limfocite u limfnim čvorovima, smanjuje infiltraciju autoreaktivnih T stanica u središnjem živčanom sustavu a istovremeno su pošteđene memorijske T stanice koje su ključne za imunološke funkcije organizma.

Koristi lijekovi za visoki krvni tlak ujutro u kapsulama jednom dnevno 0,5 mg. Kod primjene fingolimoda uz sklonosti infekcijama moguć je i poremećaj srčanog ritma te oftalmološki problemi u smislu pojave makularnog edema. Kao najozbiljnija moguća nuspojava primjene tog lijeka je i hemofagocitni sindrom.

Stoga primjena lijekova druge linije terapije zahtjeva češću kontrolu bolesnika i određenih parametara, te postupanje prema specifičnim protokolima uz nezaobilaznu dobru suradljivost bolesnika. Oblik disartija u hipertenzije druge linije registrirani su ukoliko liječenje prvom linijom nije efikasno te ukoliko se radi o visoko aktivnim oblicima bolesti.

najbolji sheme liječenja hipertenzije

To znači da je inidicirano prijeći na drugu liniju terapije u bolesnika koji su na primjenu prve linije terapije u prethodnoj godini imali 1 ili više relapsa bolesti oblik disartija u hipertenzije 9 ili više T2 lezija na magnetskoj rezonanci MR nalazu ili 1 ili više Gadolinijem pozitivnu aktivnu leziju na MR-u. Druga indikacija za liječenje drugom linijom terapije su bolesnici s rapidnom i progresivnom MS koji su u prethodnoj godini imali dva ili više relapsa bolesti s razvojem invalidnosti i aktivnim lezijama na MR-u uz povećanje volumena T2 lezija.

Ostale mogućnosti liječenja Osim navedenih lijekova koji su registrirani za liječenje multiple skleroze, u upotrebi su i ciklofosfamid, mitoksantron ili oralni pripravak azatioprin — kao lijekovi koje je u svijetu moguće dati za navedenu indikaciju  ali u Republici Hrvatskoj nisu registrirani za navedeno oblik disartija u hipertenzije.

oblik disartija u hipertenzije koje bolesti mogu uzrokovati hipertenziju

Trenutno je u fazi istraživanja nekoliko desetaka novih lijekova, učinkovitost kojih se ispituje u liječenju multiple skleroze.

Najviše se očekuje od tzv.

Glavni simptomi aneurizme mozga

Velika su očekivanja i od kombinacije različitih vrsta lijekova u liječenju te bolesti. U ispitivanju je i niz novih oralnih preparata kako bi se poboljšala primjena lijekova. Za teže se slučajeve oboljelih od MS primjenjuje nova tehnika - transplantacija matičnih stanica.

Dva moguća scenarija liječenja Najčešći način primjene lijekova kod oboljelih od MS jest postupno primjenjivanje jačih linija liječenja — tzv. Liječenje treba započeti lijekovima prve linije, potom ukoliko se ne pokažu djelotvorni, primjenjivati lijekove druge linije. U nekim slučajevima kada je bolest visoko aktivna u početku moguće je primjeniti i indukcijski oblik terapije — prvo primjeniti lijekove druge linije liječenja i po stabilizaciji bolesti bolesnika tretirati lijekovima prve linije.

Simptomatsko liječenje U liječenju simptoma bolesti od koristi su lijekovi i postupci koji smanjuju pojedinačne simptome bolesti. Tako postoje preparati koji mogu poboljšati hodnu funkciju u određenih bolesnika s MS - fampiridin.

U liječenju spastičnosti i često bolnih grčeva, ponekad i pojave kontraktura okosnica je provođenje fizikalne terapije. Tehnike prema Bobathu, Vojti i proprioceptivna neuromuskularna facilitacija pokazale su podjednaku učinkovitost.

Povoljan u učinak kraćeg trajanja imaju također terapija hlađenjem i hidroterapija, jednako kao i funkcionalna električna stimulacija mišića natkoljenica, te transkutana električna nervna stimulacija TENS koja se pokazala korisnom u liječenju krampa. Farmakoterapija spastičnosti uključuje baklofen i tizanidin. U nepokretnih i bolesnika koji su refraktarni na peroralnu primjenu baklofena i tizanidina, primjenjuje oblik disartija u hipertenzije kontinuirana intratekalna infuzija baklofena s pomoću implantirane pumpe.

U nekim studijama je dokazana i opravdana primjene gabapentina te oblik disartija u hipertenzije botulinum toksina. I benzodiazepini značajno smanjuju spastičnost, ali zbog sedativnog učinka i mogućnosti stvaranja ovisnosti, njihova je primjena ograničena kao i primjena dantrolena i tolperizona. U posljednje vrijeme oblik disartija u hipertenzije intenzivno istražuje primjena smetnja terapija za hipertenzivne krize tetrahidrokanabinola THC kao sredstva u liječenju spastičnosti oboljelih od multpile skleroze, čak je u Republici Hrvatskoj navedena primjena registrirana ali samo ukoliko se spazmi ne mogu riješiti navedenim lijekovima.

Umor oboljelih od multiple skleroze je definiran kao subjektivni manjak fizičke ili mentalne energije koji interferira s uobičajenim ili željenim aktivnostima kao posljedica depresije dolazi do motoričkog ili kognitivnog deficita. Za razliku od uobičajenog "normalnog" umora, umor se pojavljuje MS-u neočekivano i bez vanjskog uzroka, izraženiji je oblik disartija u hipertenzije ljetnim mjesecima, najčešće u poslijepodnevnim satima.

Nefarmakološke metode liječenja umora uključuju fizikalnu terapiju, aerobik, jogu ili terapiju hlađenjem. Antidepresivi iz skupine selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina SSRI potencijalno su učinkoviti.

Pravodobno liječenje uključuje socijalnu podršku, psihoterapiju, kontrolu stresa i oblik disartija u hipertenzije tehnike, kognitivno-bihevioralni psihoterapijski pristup, a od farmakoterapije ističu se SSRI te selektivni inhibitori ponovne pohrane noradrenalina. Pri izboru lijeka potrebno je voditi računa u nuspojavama lijeka i njegovom utjecaju na pogoršanje nekih otprije prisutnih tegobi kao što je spastičnost, spolna disfunkcija ili tegoba pražnjenja mokraćnog mjehura.

Tremor i ataksija čine skupinu poremećaja pokreta koja uključuje još diskoordinaciju, dizmetriju i disdijadohokinezu. Može biti blagog do umjerenog, iznimno i težeg stupnja. Nastaje kao posljedica oštećenja malog mozga i njegovih neuronskih putova.

  • Epilepsija Epilepsija Aneurizme cerebralnih žila Jesu li patološka lokalna izbočenja zidova arterijskih žila u mozgu.
  • Blog za MEDICINSKE SESTRE i TEHNIČARE =D
  • Ali budući da skrovitija priroda narav čuva redovno prikrivenu pogibao dok je sve to skriveno pogledu te spoznaju da zdravlje stanovnika,ako je ždrijelo čisto,ako nema bolesti ili je rijetka u plućima i prsima dok je glava zdrava.

Može se manifestirati u 2 oblika: 1. Iako se demijelinizacijske lezije te aksonalno oštećenje mogu pojaviti i u području bazalnih ganglija,tipičan ekstrapiramidni tremor u oblik disartija u hipertenzije nije karakterističan za MS.

Ataksija se pojavljuje u 3 oblika: 1. Pozitivan učinak na tremor i ataksiju može imati fizikalna terapija, osobito metoda hlađenja podlaktice kod tremora ruku, a dosadašnja oblik disartija u hipertenzije terapija se nije pokazala učinkovitom. Pojavnost boli je povezana s težinom i trajanjem bolesti te je često udružena s umorom i depresijom. Postoje četiri oblika oblik disartija u hipertenzije u oboljelih u od MS-a: 1. U liječenju boli imamo farmakološke i nefarmakološke metode liječenja, a zbog pomanjkanja kontroliranih kliničkih studija ne postoje specifične smjernice za liječenje boli u oboljelih od MS-a.

Iznimku čini liječenje trigeminalne neuralgije koju liječimo antiepilepticima karbamazepin, okskarbazepin, lamotrigin, gabapentin ili baklofenom. Kirurške metode liječenja pokazale su se manje učinkovitima.

Manifestiraju se najčešće poteškoćama koncentracije, pojačanom zaboravljivošću, poteškoćama učenja, brzim intelektualnim iscrpljenjem i umorom. Glavni patogenetski mehanizam u nastanku kognitivne disfunkcije u MS-u jest progresivni gubitak sive tvari neokorteksa te difuzno oštećenje bijele tvari sa zahvaćanjem veza između različitih kortikalnih područja.

Liječenje kognitivne disfunkcije u oboljelih od MS-a zahtjevan je proces koji se dominantno oblik disartija u hipertenzije na nefarmakološkim postupcima u obliku oblik disartija u hipertenzije kognitivnih vježbi dok se farmakoterapija pokazala neučinkovitom. Disfagija se najčešće razvija u kasnijem stadiju uznapredovale bolesti i potencijalno je za život opasno stanje zbog moguće aspiracije hrane ili tekućine i razvoja pneumonije te malnutricije.

Potrebna je edukacija bolesnika i članova njegove obitelji o pravilnom izboru i pripremi namirnica, polaganom žvakanju manjih količina hrane uz pijenje hladne tekućine, potrebno je prilagoditi tekućinu manjim zgušnjavanjem. Inhibitori acetilkolinesteraze koji se primjenjuju u liječenju mijastenije gravis mogu imati prolazni pozitivan učinak na poremećaje gutanja.

oblik disartija u hipertenzije vrtoglavica, mučnina, visokog krvnog tlaka

Disartija se pojavljuje kao ataktični ili mješoviti spastično-ataktični oblik u bolesnika s oštećenjima srednjeg mozga. Terapijski pristup uključuje logopedske vježbe uz primjenu različitih računalnih komunikacijskih pomagala u težim slučajevima.

Rizik je znatno veći u progresivnim oblicima bolesti.

oblik disartija u hipertenzije kako da se lijekovi za hipertenziju

Rijetko se može razviti epileptični status. Napadaje koji se pojavljuju u sklopu relapsa nije potrebno liječiti antiepilepticima za razliku od ponavljajućih napadaja koji se pojavljuju izvan faze relapsa. Liječenje se ne razlikuje od liječenja epilepsije u općoj populaciji i primjenjuje se karbamazepin, okskarbazepin,valproat, lamotrigin oblik disartija u hipertenzije levetiracetam za žarišne te valproat, lamotrigin, levetiracetam ili topiramat za generalizirane napadaje. Obično je praćena vestibularnom ataksijom.

U liječenju vrtoglavice koja se pojavljuje izvan faze relapsa može se primijeniti blokator vestibularnog aparata, betahistin.

U većini slučajeva primjenjuju se repozicijski postupci, vestibularna rehabilitacija te fizikalna terapija. Epleyjev zahvat je postupak kojim, pomoću promjene položaja tijela umanjujemo pojavu simptoma, a od koristi su također Brandt-Daroffove vježbe, kojima izazivamo vrtoglavicu oblik disartija u hipertenzije glavu u najnepovoljniji položaj i na taj način tjeramo tijelo da se što prije privikne na vrtoglavicu kako bi je naučilo ignorirati.

Češće od prave vrtoglavice u oboljelih od MS-a pojavljuje se osjećaj nestabilnosti za koji se primjenjuju jednake terapijske mjere. MS kao i mnoge druge kronične bolesti ima značajan utjecaj na seksualnu funkciju.

U muškaraca se najčešće manifestira impotencijom, smanjenjem libida, erektilnom disfunkcijom i poremećajima ejakulacije, a u žena smanjenim libidom, anorgazmijom ili hiporgazmijom te smanjenom vaginalnom lubrikacijom. Seksualna disfunkcija je često udružena s umorom, spastičnošću i slabošću donjih udova te poremećaji kontrole mokrenja.

Liječenje je slično kao i u općoj populaciji. Inhibitor fosfodiesteraze 5, sildenafil, učinkovit je u liječenju erektilne disfunkcije. Androgeni, kao što je metiltestosteron ili dehidroepiandrosteron, povećavaju oblik disartija u hipertenzije, osobito u žena s niskom koncentracijom androgena. Različiti lokalni lubrikanti, gelovi i kreme mogu riješiti probleme vaginalne suhoće. Patofiziologija poremećaja spavanja nije sasvim jasna, češće se povezuje uz sindrom uzroci hipertenzije kod žena 40 nogu, osjetne poremećaje te oštećenja piramidnog puta.

Dopaminergički agonisti u malim dozama pokazali su dobar učinak u liječenju sindroma nemirnih nogu. Pramipeksol i ropinirol se mogu uzimati sata prije odlaska na spavanje. Bolesnicima se također preporučuje provođenje higijensko dijetetskih oblik disartija u hipertenzije kao što su lagane šetnje, mlake kupke, topli napitci, relaksirajuća intelektualna aktivnost u oblik disartija u hipertenzije čitanja ili rješavanja križaljki.

Kontrola pražnjenja mokraćnog mjehura uključuje sihronizirani rad autonomnog i voljnog živčanog sustava te kompleksnu neuronalnu vezu mokraćnog mjehura s aferentnim i eferentnim vlaknima kralježnične moždine, moždanog debla i kortikalnog mikcijskog centra. Parasimpatički dio autonomnoga živčanog sustava započinje mikciju, a simpatički inhibira. Urinarna disfunkcija može se javiti u 3 oblika: kao poteškoće zadržavanja urina, poteškoće pražnjenja mokraćnog mjehura ili kombinirane poteškoće.

Poremećaji zadržavanja urina rezultat su prekomjerno aktivnog detruzora mokraćnog mjehura što dovodi do učestalog i urgentnog mokrenja, nikturije i urgentne inkontinencije. Poremećaji pražnjenja uključuju nekontrolirano istjecanje urina, poteškoće u započinjanju i inkontinenciju zbog prelijevanja mokraćnog mjehura.

oblik disartija u hipertenzije

Kombinirani poremećaj zbog asinergije detruzora i vanjskog uretralnog sfinktera manifestira se urinarnom urgencijom u kombinaciji s poteškoćama započinjanja mokrenja te nepotpunim pražnjenjem mokraćnog mjehura. Liječenje poremećaja rada mokraćnog mjehura zahtijeva stalni nadzor koji uključuje mjerenje volumena ostatnog urina i testiranje eventualno prisutne urinarne infekcije.

Ciljni znakovi

Uz detaljne anamnestičke podatke o kontroli mokrenja, vrlo je korisno da bolesnici vode urinarni dnevnik. U nekim je slučajevima radi detaljnije procjene potrebno učiniti cistometriju i urodinamičko testiranje. U liječenju poremećaja zadržavanja urina na raspolaganju su nam različiti antimuskarinski pripravci oksibutinin, imipramin, solifenacin sukcinat uz ograničenje njihove primjene zbog antikolinergičnih nuspojava kao što je suhoća usta, konstipacija te poremećaje vidne akomodacije.

Darifenacin se pokazao učinkovitim u smanjenju pretjerane aktivnosti detruzora uz izostanak antikolinergičnih nuspojava, osobito utjecaja na kognitivnu funkciju.

Važne informacije