Mikroalbuminurija u hipertenzije. Mikroalbuminurija

Navigacijski izbornik

Uzorak: Parametar se određuje u uzorku urina i to: — u prvom jutarnjem uzorku urina ili alternativno u bilo kom pojedinačnom uzorku urina sakupljanje uzorka za pregled urina ili — u uzorku urina koji se sakuplja tokom 24h 24h urin — uputstvo za sakupljanje.

O parametru: Ovo testiranje se koristi za rano otkrivanje oštećenja bubrega, posebno kod ljudi koji mikroalbuminurija u hipertenzije od dijabetesa ili povišenog krvnog tlaka, kod kojih postoji povišen rizik od narušavanja bubrežne funkcije.

One su pokazatelj bubrežnih i vaskularnih komplikacija, kao npr u dijabetes mellitus. Šta se testira? Albumin je glavni protein koji je mikroalbuminurija u hipertenzije prisutan u krvi, ali gotovo nikakav albumin nije prisutan u urinu kada bubrezi pravilno funkcionišu. Međutim, albumin se može otkriti u urinu čak i u ranim fazama bubrežne bolesti.

Takođe, mikroalbuminurija je nalaz karakterističan i za sve ostale bubrežne bolesti kod kojih je povećana propustljivost filtracione barijere. Određivanje mikroalbuminurije se koristi procjeni napredovanja bolesti bubrega, kao i za mikroalbuminurija u hipertenzije rizika od oboljevanja i smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti.

Osnovna funkcija bubrega je eliminacija krajnjih proizvoda metabolizma i viška različitih supstanci koje organizmu nisu potrebne.

Kako uzeti test urina za mikroalbuminuriju?

Kroz tu filtracionu membranu prolazi voda i mnoge male molekule. Daljim prolaskom kroz strukture bubrega, različiti regulatorni mehanizmi utječu na to da li će se voda i filtrirane molekule vratiti u krvotok ili će se izlučiti urinom, u zavisnosti od potreba organizma.

Ako su promjene u mikroalbuminurija u hipertenzije povezane s navedenim stanjima, rezultat mikroalbuminurija u hipertenzije može se smatrati lažno pozitivnim i neinformativnim za dijagnozu. U takvim slučajevima potrebno je osigurati pravilnu pripremu i ponovno uzimanje biomaterijala nakon tri dana. U tom svojstvu može pratiti sljedeće bolesti: dijabetes melitus tip 1 i 2 - albumin ulazi u urin zbog oštećenja krvnih žila bubrega dok se razina šećera u krvi povećava. U nedostatku dijagnoze i terapije, dijabetička nefropatija ubrzano napreduje; hipertenzija - analiza MAU sugerira da je ova sustavna bolest već počela davati komplikacije bubrezima; metabolički sindrom s popratnom pretilosti i sklonost trombozi; opća ateroskleroza, koja ne može utjecati na krvne žile u bubrezima; upalne bolesti bubrežnog tkiva.

Veliki proteini ne prolaze kroz filtracionu membranu u bubrezima. Albumin je najvažniji protein krvi koji se u cirkulaciji nalazi u visokim koncentracijama.

Sustav filtracije ljudi

Mikroalbuminurija predstavlja određivanje male količine albumina koja je izlučena urinom. Ova analiza je od izuzetnog značaja za otkrivanje početnog oštećenja bubrega, kada je moguće primenom posebne terapije zaustaviti progres bubrežne bolesti ili povratiti normalnu funkciju bubrega.

Zbog toga što je poznato da ovaj parametar podleže varijacijama, potrebno je dokazati povećan gubitak albumina urinom u najmanje dva od tri različita uzorka koji su sakupljeni u razmaku od nekoliko tjedana najbolje u toku 1 meseca. Nove objave.

Važne informacije