Losartanu tablete hipertenzija

Arterijska hipertenzija

Označen je na pakiranju.

phenibut hipertenzija odjek srca u hipertenzije

Lijek se ne smije rabiti nakon isteka roka valjanosti. Čuvati pri temperaturi do 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage.

Najčešća je hipertenzija kojoj se ne zna uzrok primarna, esencijalna ; hipertenzija poznata uzroka sekundarna najčešće je udružena s bubrežnim bolestima. Obično nema simptoma osim ako su vrijednosti krvnog tlaka izrazito visoke ili ako hipertenzija dugo traje. Dijagnosticira se sfigmomanometrijom. Različitim losartanu tablete hipertenzija može se tražiti uzrok, procijeniti oštećenje te utvrditi druge kardiovaskularne rizične faktore. Liječi se promjenom načina života i farmakoterapijom diuretici, β—blokatori, ACE—inhibitori, blokatori angiotenzinskih receptora tipa II te blokatori Ca—kanala.

Primjena Terapijske indikacije Hipertenzija Losartan je indiciran za liječenje hipertenzije. Hipertenzija s hipertrofijom lijeve klijetke U bolesnika s hipertenzijom koji imaju i hipertrofiju lijeve losartanu tablete hipertenzija losartan dokazano smanjuje rizik od moždanog udara.

Međutim klinički podaci ne opravdavaju upotrebu losartana u toj indikaciji u pripadnika crne rase.

phenibut može se uzeti za hipertenziju

Vidi Posebna upozorenja Sprječavanje oštećenja bubrega u bolesnika s dijabetesom tipa 2 i nefropatijom mikroalbuminurija Losartan je indiciran za sprječavanje progresije bolesti bubrega jer se pokazalo da smanjuje incidenciju porasta serumskog kreatinina, terminalne bubrežne bolesti potreba za losartanu tablete hipertenzija ili transplantacijom i smrti, a losartanu tablete hipertenzija toga smanjuje i proteinuriju.

Doziranje Doziranje i način uporabe Losartan se može uzimati neovisno o uzimanju hrane, prije ili poslije jela. Losartan tablete se mogu uzimati zajedno s drugim lijekovima za liječenje hipertenzije.

losartanu tablete hipertenzija sibirskog balsam od hipertenzije

Istovremena primjena losartana i inhibitora konvertaze angiotenzina tzv. ACE inhibitori nije klinički ispitana. Hipertenzija Uobičajena početna doza i doza održavanja za većinu bolesnika je 50 mg jedanput na dan.

Hydrocholorothiazide and Losartan Tablet - Drug Information

Maksimalni antihipertenzivni učinak postiže se 3 do 6 tjedana nakon početka liječenja. Nekim bolesnicima može se doza povećati na mg jedanput na dan ukoliko je potreban dodatni učinak.

Losartan tablete (50mg) – Uputa o lijeku

Smanjenje rizika od moždanog udara u bolesnika s hipertenzijom uz hipertrofiju lijeve klijetke Uobičajena početna doza je 50 mg jedanput dnevno. Ovisno o vrijednostima krvnog tlaka učinak losartanu tablete hipertenzija može pojačati dodavanjem male doze hidroklorotiazida ili povećanjem doze losartana na mg jedanput dnevno. Sprječavanje oštećenja bubrega u bolesnika s dijabetesom tipa 2 i nefropatijom Uobičajena početna doza je 50 mg jedanput dnevno.

Nakon mjesec dana od početka terapije losartanu tablete hipertenzija nadalje doza se može povećati na mg jedanput dnevno ako je potrebno obzirom na vrijednosti krvnog tlaka. Losartan se može uzimati istovremeno s drugim antihipertenzivima npr. Primjena u bolesnika sa smanjenim volumenom tekućine U malom broju bolesnika koji imaju smanjeni volumen tekućine npr. Primjena u bolesnika s oštećenjem jetre Losartanu tablete hipertenzija bolesnika koji imaju ili su imali oštećenje jetre treba razmotriti primjenu losartanu tablete hipertenzija doze Vidi Mjere opreza.

Arterijska hipertenzija

Primjena u starijih bolesnika U bolesnika dobi do 75 godina nije potrebno podešavanje doze. U starijih osoba preko 75 godina postoji tek ograničeno kliničko iskustvo primjene losartana te se preporučuje primjena niže početne doze, 25 mg jedanput dnevno. Predoziranje Losartanu tablete hipertenzija je podataka o predoziranju u ljudi. Najvjerojatnije bi se predoziranje očitovalo hipotenzijom i tahikardijom, do bradikardije može doći zbog stimulacije parasimpatikusa vagusa.

Moglo bi vas zanimati

Ako dođe do simptomatske hipotenzije, liječenje je suportivno. Ni losartan ni njegov losartanu tablete hipertenzija metabolit ne mogu se ukloniti iz cirkulacije hemodijalizom.

losartanu tablete hipertenzija liječenje s tahikardija i hipertenzija

Mjere opreza Hipotenzija i neravnoteža elektrolita i tekućine U bolesnika sa smanjenim volumenom tekućine npr. Ova stanja valja korigirati prije početka liječenja losartanom ili liječenje započeti manjom dozom.

hyperstop lijek cijena hipertenzija venotoniki i hipertenzija

Oštećena funkcija jetre Primjenu manje doze valja razmotriti u bolesnika koji u anamnezi imaju podatak o oštećenju funkcije jetre jer je, temeljem farmakokinetskih podataka, koncetracija losartana u plazmi značajno viša u bolesnika s cirozom jetre. Oštećena funkcija bubrega Kao posljedica inhibicije renin -angiotenzin sustava, u osjetljivih pojedinaca uočene su promjene bubrežne funkcije, uključujući bubrežna oštećenja. Te promjene mogu biti reverzibilne nakon prekida liječenja.

Drugi lijekovi koji djeluju na renin angiotenzin sustav, mogu povisiti ureju i kreatinin u serumu u bolesnika s obostranom stenozom bubrežnih arterija ili stenozom arterije jedinog bubrega.

Podijelite članak

Slične promjene uočene su i pri primjeni losartana. Takve promjene bubrežne funkcije mogu biti reverzibilne losartanu tablete hipertenzija prekida liječenja.

Kontraindikacije bolesnika preosjetljivih na bilo koji sastojak lijeka trudnoća Trudnoća Iako nema iskustava o primjeni losartana u trudnica, ispitivanja na životinjama s losartan kalijem su pokazala fetalna i neonatalna oštećenja i smrt, za čiji mehanizam se vjeruje da je posredovan farmakološkim losartanu tablete hipertenzija na renin-angiotenzin-aldosteron sustav.

kako doći do invaliditeta skupini s hipertenzijom

Kod ljudi, fetalna perfuzija bubrega, koja ovisi o razvoju renin-angiotenzin-aldosteron sustava, počinje u drugom tromjesečju trudnoće, stoga se ugroženost losartanu tablete hipertenzija povećava ako se losartan primjenjuje tijekom drugog ili trećeg tromjesečja trudoće. Kad se koriste u trudnoći tijekom drugog i trećeg tromjesečja, lijekovi koji djeluju izravno na sustav renin-angiotenzin-aldosteron mogu izazvati oštećenja pa čak i smrt fetusa.

Nije preporučljivo zamijeniti terapiju ACE inhibitornima Losatan tabletama u bolesnika sa srčanim zatajenjem ukoliko pacijent dobro podnosi ACE inhibitore.

Losartan se ne smije koristiti u trudnoći.

Važne informacije