Kriza u hipertenziji.

Hipertenzija

Interna medicina Sažetak Hipertenzija je jedna od najčešćih kroničnih bolesti današnjice. Za potvrdu rezistentne kriza u hipertenziji bitno je isključiti pseudorezistenciju i moguće sekundarne uzroke hipertenzije, a preporučuje se svim pacijentima potvrditi dijagnozu rezistentne hipertenzije kontinuiranim mjerenjem kriza u hipertenziji tlaka kroz 24 sata kako bi se procijenio i noćni arterijski tlak.

  1. Turmalin i hipertenzija
  2. Holter hipertenzija
  3. Hipertenzija uzimanja lijeka
  4. Hipertenzivna kriza - Wikipedia

Nužna je adekvatna obrada pacijenata s rezistentnom hipertenzijom i procjena oštećenja ciljnih organa zbog kriza u hipertenziji povećanog kardiovaskularnog rizika. Antihipertenzivna terapija se mora dati u optimalnim dozama prema najnovijim saznanjima i smjernicama, a kod osoba kod kojih je unatoč adekvatnoj terapiji krvni tlak i dalje iznad ciljnih vrijednosti, treba se razmotriti upućivanje specijalistu koji se bavi rezistentnom hipertenzijom ili razmišljati o novim interventnim metodama liječenja.

Bitno je prepoznati radi li se o hipertenzivnoj urgenciji ili emergenciji zbog pristupa liječenju.

Navigacijski izbornik

Pacijenti s emergencijom se liječe u jedinici intenzivnog liječenja parenteralnom primjenom lijekova, a izbor lijeka kriza u hipertenziji o oštećenom ciljnom organu. Krvni se tlak u hipertenzivnoj krizi snizuje oprezno kriza u hipertenziji postepeno kako ne bi došlo do hipoperfuzije i pogoršanja oštećenja. U svih je ovih pacijenata nužno daljnje praćenje, edukacija o važnosti promjene životnih navika i redovita kontrola suradljivosti kako bi se njihov rizik od neželjenih kardiovaskularnih događaja sveo na minimum.

Sažetak engleski Resistant hypertension is one of the most common chronic diseases today.

Hipertenzija i kako je sprečiti dr Feelgood

In order to confirm the diagnosis of resistant hypertension, pseudoresistance and possible secondary causes of hypertension need to be ruled out. These patients require thorough medical evaluation and the assessment of target organ damage because of their kriza u hipertenziji cardiovascular risk.

Pharmacological treatment must be prescribed in optimal doses based on the current guidelines. If their blood pressure kriza u hipertenziji above target values kriza u hipertenziji adequate treatment, patients should be referred to a hypertension specialist or considered for modern endovascular methods.

Hipertenzivne krize

It is necessary to differentiate if the patient is presenting with hypertensive urgency or emergency because of the considerable differences in their treatment. Patients with hypertensive emergency should be treated in the intensive care unit with short-acting antihypertensive drugs given parenterally. The choice of drugs depends on the kriza u hipertenziji of kriza u hipertenziji damage.

The main goal kriza u hipertenziji hypertensive crisis treatment is to carefully and gradually reduce blood pressure therefore avoiding hypoperfusion. Follow-up, lifestyle changes and compliance evaluation are important in order to minimize cardiovascular kriza u hipertenziji in all hypertensive patients. Ključne riječi.

Važne informacije