Kontraindikacije pri radu na hipertenzije

Literatura Uvod Spoznaja o važnosti hipertenzije u razvoju kardiovaskularnih bolesti, kao i njezino liječenje bitno su unaprijeđeni u posljednjih dvadesetak godina. U tom periodu u liječenje hipertenzije uvedeno je dosta novih lijekova, što je dovelo do boljeg liječenja te bolesti i sukladno tomu kontraindikacije pri radu na hipertenzije prevenciju i ostale načine liječenja smanjenja smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti. Usprkos tomu kardiovaskularna smrtnost i dalje je visoka, poglavito u tranzicijskim zemljama kao što je i Hrvatska.

Liječenje hipertenzije

Glavni razlog za ovako lošu kontrolu hipertenzije jest loša suradljivost bolesnika pri uzimanju antihipertenzivnih lijekova, kao i malena ustrajnost adherencija u liječenju. Prema raznim ispitivanjima, činitelji koji djeluju na suradljivost i ustrajnost u terapiji jesu: dob bolesnika, režim doziranja više lijekova, uzimanje lijeka u više dozacijena, a najvažniji je čimbenik podnošljivost lijeka.

Metaanaliza kontroliranih kliničkih ispitivanja u kojima je sudjelovalo Nuspojave antihipertenziva su česte, što smanjuje mogućnost njihova izbora i ograničava ustrajnost uzimanja terapije. Smatra se da ustrajnost uzimanja raznih klasa antihipertenziva izravno ovisi o njihovim nuspojavama. Kako dobra kontrola hipertenzije često nalaže uzimanje više lijekova, to povećava mogućnost njihovih interakcija, a time i nastanak nuspojava 3, 4.

Najčešća nuspojava svih antihipertenziva jest ortostatska hipotenzija, i kontraindikacije pri radu na hipertenzije uzimanja više doze lijeka te interakcije među lijekovima i zbog slabije hidracije bolesnika, posebno starijih. Ona može biti blaga uz vagusnu simptomatiku: slabost, vrtoglavica, umor i anksioznost. I porast razine kreatinina u plazmi zajednička je osobina većine antihipertenziva 5. Diuretici Tiazidski diuretici imaju mnogo nuspojava kao što su: hipokalemija, hipomagnezemija, hiponatremija, urički artritis, intolerancija glukoze, erektilna disfunkcija te blaga hiperkalcemija.

Ove su nuspojave ovisne o dozi i uporabom niskih doza kontraindikacije pri radu na hipertenzije u kombinaciji s drugim antihipertenzivima uglavnom se preveniraju. U slučaju potrebe za davanjem viših doza tiazidskih diuretika posebno treba pratiti razine kalija i urične kiseline 6.

Hipokalemija može dovesti do aritmija i iznenadne smrti, posebno u bolesnika s hipertrofijom lijeve klijetke kao posljedicom neliječene ili loše liječene hipertenzije. Uporaba visokih doza tiazida 50 i više mg hidroklorotiazida posebno u kombinaciji s amiloridom 5 mg može dovesti do produljene hipokalemije, hiperkalcemije i hiponatremije koje mogu ugroziti život.

Kardiolog razbija 10 mitova o povišenom krvnom tlaku

Hiponatremija izazvana tiazidskim diureticima liječi se njihovim izostavljanjem iz terapije, dijetom bogatom kalijem, ograničenjem unosa vode te primjenom infuzija s natrijem 7. Od svih klasa antihipertenziva tiazidski diuretici najčešće dovode do hiperglikemije primarno izazivanjem hipokalemije, a posebno unutarstanične koja nije nužno u korelaciji s razinom kalija u plazmi. Niska stanična razina kalija dovodi do smanjenog lučenja inzulina te posljedične hiperglikemije.

Hiperglikemija izazvana tiazidima reverzibilna je 8, 9. Prije uporabe tiazida trebalo bi kontrolirati razinu urične kiseline jer je u tih bolesnika elastičnost krvnih žila hipertenzije rizik od razvoja uričnog artritisa, što dovodi do potrošnje nesteroidnih antireumatika s posljedičnom lošijom kontrolom krvnog tlaka.

  • Maslačak hipertenzija recept
  • Sprejevi od hipertenzije
  • Hipertenzija u dorsopathies
  • Tretman visokog krvnog pritiska kod odraslih · Poliklinika Intertim
  • Je li normalno uzimati dva ili tri lijeka za povišeni tlak?
  • Nuspojave antihipertenziva - noncestrealite.com
  • Liječenje hipertenzije - PLIVAzdravlje
  • Od glave u hipertenzije

Također zbog interakcije s litijem i mogućeg izazivanja toksičnosti tiazidski se diuretici ne bi trebali upotrebljavati istodobno s ovim psihofarmakom. Uz metaboličke nuspojave koje su najčešće, tiazidi imaju i rijetke nuspojave kao što su imunosne reakcije sulfonamidskog tipa intrahepatalna kolestaza, pankreatitis, hemodiskrazije, vaskulitis, pneumonitis, intersticijski nefritis.

Od svih vrsta antihipertenziva erektilna je disfunkcija najizraženija uz primjenu tiazidskih diuretika. Antagonisti aldosterona kao što su spironolakton i eplerenon mogu dovesti do fatalne hiperkalemije, poglavito u bolesnika s kroničnim oštećenjem bubrega te istodobnom uporabom ACE-inhibitora, ARB-a ili nesteroidnih antireumatika.

Ovi diuretici mogu izazvati i ginekomastiju, nepravilne menstruacijske cikluse, ulkusnu bolest i erektilnu disfunkciju. Ipak, ove se nuspojave mogu izbjeći primjenom doze od kontraindikacije pri radu na hipertenzije 50 mg spironolaktona te izbjegavajući njegovu uporabu u bolesnika s kroničnim zatajivanjem bubrega, ali i u onih koji rabe više doze nesteroidnih antireumatika Zbog svoje veće selektivnosti eplerenon ima manje nuspojava od spironolaktona.

Eplerenon ima manji afinitet za progesteronske, kontraindikacije pri radu na hipertenzije i glukokortikoidne receptore zbog čega izaziva manje ginekomastije od spironolaktona, a manji mu je i utjecaj na seksualnu funkciju.

Oba izazivaju hiperkalemiju, ali u kontraindikacije pri radu na hipertenzije dozama eplerenon manje.

vezani članci

Premda nisu rađena ispitivanja u kojima su izravno uspoređivana oba lijeka, eplerenon ima bolji sigurnosni profil i podnošljivost od spirinolaktona te u ovom trenutku samo cijena ograničava njegovu širu primjenu ACE-inhibitori i blokatori angiotenzinskih receptora Najčešća nuspojava ACE-inhibitora jest kašalj najvjerojatnije zbog povišene razine bradikinina i prostaglandinadok su puno rjeđi za život opasan angioedem, metalni okus u ustima i neutropenija uz kaptopril koji se u nas više ne rabi te akutno zatajivanje kontraindikacije pri radu na hipertenzije poglavito u bolesnika s interkurentnim bolestima koje dovode do dehidracije.

Također akutno zatajivanje bubrega može nastati u bolesnika s bilateralnom stenozom renalnih arterija poznata kontraindikacija za primjenu ACE-inhibitoraa hiperkalemija najčešće u dijabetičara koji se liječe zbog kroničnog zatajivanja bubrega. Veći rizik od angioedema imaju kontraindikacije pri radu na hipertenzije crne rase te oni s alergijama u anamnezi.

Angioedem je nagli otok kože ili sluznice izazvan prolaznim porastom endotelne propusnosti, što dovodi do ekstravazacije plazme.

Netretirana hipertenzija povećava napor kome su izloženi srce i arterije, što konačno dovodi do njihovog oštećenja. Hipertenzija povećava rizik od otkazivanja srca, srčanog udara infarkt miokarda i šloga. Na sreću, tretman visokog krvnog pritiska je obično uspešan i lako se primenjuje. Ovde ćemo prikazati tretman osnovne primarne hipertenzije.

Edemi i crvenilo kože karakteristični su za angioedeme izazvane ACE-inhibitorima, a bez pojave urtikarije. Mehanizam nastanka je nejasan, premda je najlogičnija bradikininska teorija jer liječenje ACE-inhibitorima dovodi do smanjene degradacije bradikinina te njegova nakupljanja u tkivima. Poznato je da tijekom angioedema koncentracija bradikinina kontraindikacije pri radu na hipertenzije plazmi poraste i do 12 puta. Liječenje se sastoji u obustavi primjene ACE-inhibitora, a u breza sap hipertenzije slučajevima u primjeni kortikosteroida i adrenalina te osiguranju prohodnosti dišnih putova.

Također se može uporabiti ikatibant koji je specifični antagonist bradikinina ARB imaju vrlo sličan sigurnosni profil kao ACE-inhibitori uz nižu učestalost javljanja kašlja i angioedema te se radi o antihipertenzivima najbolje podnošljivosti Najniža je incidencija javljanja kontraindikacije pri radu na hipertenzije edema uz primjenu diltiazema.

Periferne edeme uzrokuje povišeni kapilarni hidrostatski tlak, koji nastaje zbog veće dilatacije prekapilarnih od postkapilarnih žila kao posljedica različite osjetljivosti na miorelaksaciju izazvanu s BKK. Mogu se korigirati promjenom BKK, uporabom nedihidropiridinskih umjesto dihidropiridinskih pripadnika klase, primjenom diuretika ili postupnim izostavljanjem antagonista kalcija iz terapije te zamjenom diureticima, beta-blokatorima, ACE-inhibitorima ili ARB-om Dihidropiridinski BKK kao što su nifedipin ili amlodipin mogu izazvati glavobolju, palpitacije, osjećaj vrućine, hipertrofiju desni, zatajivanje srca, alopeciju, opstipaciju i alergijske reakcije.

Hipertrofija desni uzrokovana s BKK dovodi do estetskih i funkcionalnih problema, a njezina je prevalencija nepoznata uz tri puta veću učestalost u muškaraca nego u žena. Ne postoji mogućnost liječenja, ali se BKK mogu zamijeniti beta-blokatorima, ACE-inhibitorima ili diureticima jer ove skupine lijekova ne izazivaju tu nuspojavu. Ako nema mogućnosti prestanka terapije s BKK, tada se mogu primjenjivati oni s manjim rizikom od ove nuspojave, a to su verapamil ili isradipin.

Izljevi bijesa kod djece: Što bi trebali, a što nikako ne smijete raditi kada dođe do tantruma Povišen krvni tlak je glavni faktor rizika kontraindikacije pri radu na hipertenzije nastanak kardiovaskularnih bolesti a od njega pati od 30 - 40 posto opće populacije Prvi susret dijagnozom povišenog arterijskog tlaka najčešće na pacijenta ne ostavlja preveliki utisak. Glavni razlog je taj što se on najčešće otkriva slučajno, a simptomi bolesti gotovo da i ne postoje, tek se poneko žali na zatiljne glavobolje, nesvjesticu, zujanje u ušima, nestabilnost pri hodu, bol u prsištu, nedostatak zrakaosjećaj ubrzanog ili nepravilnog rada srca. Dražen Šebetićkardiolog. Arterijska hipertenzija je populacijska bolest i prate ju brojna pitanja, nedoumice ili predrasude koje grublje možemo nazvati mitovima.

Naravno, kirurška intervencija ostaje kao posljednja mogućnost Nedihidropiridinski BKK kao verapamil i diltiazem imaju slične nuspojave, s tim što je osjećaj vrućine manji, a opstipacija izraženija.

Dodatno mogu izazvati smetnje provođenja u srcu s posljedičnom bradikardijom i srčanim blokom pogotovo ako se kombiniraju s beta-blokatorima, premda to nije kombinacija koja se preporučuje.

Tretman visokog krvnog pritiska kod odraslih

kontraindikacije pri radu na hipertenzije Četiri su glavna mehanizma povezana s nuspojavama beta-blokatora. To su: spazam glatkih mišića bronhospazam, hladni ekstremitetiprejak osnovni utjecaj na srce bradikardija, srčani blok, izraženi negativni inotropni učinakpenetracija u središnji živčani sustav nesanica, depresija i neželjeni metabolički učinci. Mehanizam nastanka slabosti nije jasan.

Premda kardioselektivni beta-blokatori imaju manje nuspojava od neselektivnih koji se praktično više i ne rabe u liječenju hipertenzijea navedeno posebice vrijedi za one s vazodilatatornim osobinama nebivolol, karvedilolipak se pri primjeni viših doza ta razlika može izgubiti.

Također nastanak ili pogoršanje zatajivanja srca nastaje kad se naglo započne beta-blokada u bolesnika koji ovise o aktivaciji simpatikusa za održanje udarnog volumena srca.

Postoji hipoteza o lipofilnosti beta-blokatora i izazivanju centralnih nuspojava. Tako atenolol koji je hidrofilan izaziva manje nuspojava od propranolola koji je izrazito lipofilan; ipak, on i dalje može izazivati depresiju.

Tu hipotezu kontraindikacije pri radu na hipertenzije metoprolol koji je lipofilniji od atenolola, a manje interferira s procesima u SŽS-u te čak može poboljšati neka fiziološka stanja. Erektilna disfunkcija je kontraindikacije pri radu na hipertenzije beta-blokatora ovisna o dobi. Ipak, ima mišljenja, a i studija koje potvrđuju kako je erektilna disfunkcija zbog uporabe beta-blokatora i ostalih antihipertenziva zapravo malena te je povezana s informiranošću bolesnika o nuspojavama lijekova i da jednako dobro reagira na primjenu sildenafila i placeba Poznata je mogućnost da beta-blokatori mogu provocirati nastanak dijabetesa, kao jednog od najvažnijih čimbenika kardiovaskularnog rizika te su ih autori nekih smjernica JNC VIII, NICE izostavili iz prve linije liječenja nekomplicirane hipertenzije.

Stoga je preporuka mnogih autora provesti oralni test opterećenja glukozom OGTT prije započinjanja kronične beta-blokade te ga ponavljati jedanput na godinu dok bolesnik uzima beta-blokator. Vazodilatatorni beta-blokatori imaju bolji metabolički profil od ostalih, no još nije dokazano u velikim kliničkim ispitivanjima da to utječe na dugoročne ishode pri liječenju hipertenzije Također se sve više izvještava o mogućnosti provociranja, odnosno pogoršanja psorijaze primjenom beta-blokatora.

Mehanizam kojim beta-blokatori utječu na psorijazu povezan je s blokadom aktivacije cAMP-a, što dovodi do niže unutarstanične koncentracije kalcija, a to uzrokuje ubrzanu proliferaciju keratinocita i polimorfnih nuklearnih leukocita koji mogu imati ulogu u induciranju psorijaze. Pogoršanje psorijaze uz primjenu beta-blokatora učinak je klase, kontraindikacije pri radu na hipertenzije da u tom slučaju umjesto beta-blokatora trebamo rabiti druge antihipertenzive, poglavito diuretike i BKK.

Dr Danijela Vraneš- visok krvni pritisak (hipertenzija)

Tretman psorijaze izazvane kontraindikacije pri radu na hipertenzije isti je kao drugih oblika Izgleda da najmanje nuspojava imaju visokoselektivni beta-blokatori, a pogotovo ako imaju i dodatni vazodilatatorni učinak.

Beta-blokatore treba pažljivo rabiti u bolesnika s astmom u anamnezi te u dijabetičara sklonih hipoglikemijama. Zaključno, beta-blokatori imaju širok spektar nuspojava, što može ograničiti njihovu primjenu u liječenju hipertenzije, premda ih apsolutno ne isključuje iz terapije ove bolesti.

Pri tome, što je veća njihova selektivnost, a posebno vazodilatatorni učinak, to im je bolja i podnošljivost. Alfa-blokatori Najčešća je nuspojava ortostatska hipotenzija, a posebno u starijih te zbog retencije tekućine lakši nastanak zatajivanja srca. S druge strane, povoljno djeluju na lipidni profil i seksualnu funkciju.

Manji se broj bolesnika žali na mamurnost, dijareju i tahikardiju. Centralni antihipertenzivi Imaju dosta nuspojava, kontraindikacije pri radu na hipertenzije na središnjem živčanom sustavu sedacija, suha usta, depresijaa metildopa još može izazvati i jake autoimunosne reakcije s posljedičnim hematološkim i hepatalnim učincima Zaključak Sigurna, učinkovita i jednostavna terapija hipertenzije bitna je za dobro liječenje, a time i sprečavanje kardiovaskularnih komplikacija ove bolesti.

Stoga je prijeko potrebno poznavati i nuspojave antihipertenziva koje su česte, a katkad i opasne. Poznavanjem nuspojava možemo prilagoditi terapiju svakom bolesniku te time pridonijeti većoj suradljivosti i ustrajnosti bolesnika na terapiji. Primjena fiksnih kombinacija antihipertenziva u niskim dozama najviše pridonosi dobroj podnošljivosti antihipertenzivne terapije te prevenciji nuspojava.

Epidemiologija arterijske hipertenzije u Hrvatskoj i u svijetu. Medicus ;— Hughes D, McGuire A. The direct costs to the NHS of discontinuing and switching prescriptions for hypertension. J Hum Hypertens kontraindikacije pri radu na hipertenzije. Meta-analysis: impact of drug class on adherence to antihypertensives. Circulation kontraindikacije pri radu na hipertenzije Antihypertensive drug class and adherence:an electronic monitoring study.

Am J Hypertens ;— Persistence to antihypertensive drug classes. Medicine Baltimore ;e Sica DA. Diuretics related side effects: kontraindikacije pri radu na hipertenzije and treatment. J Clin Kontraindikacije pri radu na hipertenzije ;— A review of thiazide-induced hyponatraemia. Clin Med ;— J Diabetes Res Clin Metab ;—4. Padwal R, Laupacis A. Antihypertensive therapy and incidence of Type 2 diabetes.

Važne informacije