Kontraceptive hipertenzija, Hipertenzija

kontraceptive hipertenzija

Mjere opreza za korištenje oralne hormonske kontracepcije u posebnoj populaciji žena Pušačice: svim pušačicama treba se preporučiti prekid pušenja. U svih pušačica povišen je kontraceptive hipertenzija za kardiovaskularne bolesti. U mladih žena taj je rizik nizak, ali je nakon Adolescentice: medicinski i socijalni rizici neplanirane trudnoće nadmašuju rizik od uzimanja OHK, iako su ciklusi još nepravilni.

kontraceptive hipertenzija

Nema podataka da estrogeni u sadašnjim niskodozažnim kontraceptivima djeluju na rast. U adolescentica koje su još seksualno neaktivne OHK se rabi za reguliranje nepravilnih ciklusa i dismenoreju kontraceptive hipertenzija.

  • Hipertenzija je stupanj 3.
  • Predrasude o oralnim kontraceptivima / Članci - noncestrealite.com
  • MSD priručnik dijagnostike i terapije: Arterijska hipertenzija
  • Dijetetski dodatak za poboljšanje potentnost hipertenzije
  • Najčešća je hipertenzija kojoj se ne zna uzrok primarna, esencijalna ; hipertenzija poznata uzroka sekundarna najčešće je udružena s bubrežnim bolestima.
  • MSD medicinski priručnik za pacijente: Visoki krvni tlak

Žene starije od 35 godina: u zdravih žena starijih od 35 godina i nepušačica hipertenzija tretmani upotrebe OHK najčešće nadmašuje rizik te se OHK može uzimati do menopauze. Dobrobit se sastoji od prevencije ovarijskog i endometrijskog karcinoma, bolje očuvane mineralne gustoće kostiju te smanjenih klimakteričnih tegoba.

Puerperij i laktacija: žene koje ne doje i nemaju drugih kontraindikacija mogu uzimati OHK tjedna nakon poroda. U žena koje doje OHK može smanjiti količinu i kvalitetu mlijeka u puerperiju. OHK se može dati šest tjedana nakon poroda, kad je već dobro uspostavljeno dojenje. Danas se u tu svrhu najčešće rabi kontracepcija kontraceptive hipertenzija gestagenima koja ne djeluje na produkciju mlijeka. kontraceptive hipertenzija

WHO kategorija 3 (povećan oprez)

Obiteljska anamneza za kardiovaskularne i tromboembolijske bolesti: ako postoje podaci o srčanom infarktu ili ishemičnom moždanom kontraceptive hipertenzija u oca prije Idiopatska tromboembolijska bolest zahtijeva ispitivanje na deficit antitrombin III, protein C ili protein S, mutaciju faktora V Leiden te lupus antikoagulant faktora.

Predviđeni veći kirurški zahvati: preporuka da se hormonska kontracepcija prekine četiri tjedna prije većeg kirurškog zahvata temelji se na upotrebi visokodozažne OHK 3. Danas postoje različita mišljenja o tomu trebaju li žene ili ne trebaju prekinuti s hormonskom kontracepcijom prije predviđenoga većeg operativnog zahvata. Ako je riječ o zahvatu koji ograničava fizičku aktivnost ili dovodi do imobilizacije, ili je razlog maligni proces, razumno je prekinuti OHK.

Postojeće bolesti i davanje oralne hormonske kontracepcije U žena kod kojih postoje neke bolesti važno je procijeniti je li rizik od trudnoće veći kontraceptive hipertenzija rizika koji je povezan s upotrebom OHK. Hipertenzija: žene koje boluju od hipertenzije, a inače su zdrave, a krvni tlak im je dobro reguliran lijekovima, mogu uzimati OHK. Ako hipertenzija nije regulirana, kontracepcija je zabranjena kontraceptive hipertenzija hipertenzija.

Hiperlipidemija: hiperlipidemija je rizičan čimbenik za aterosklerozu.

Hipertenzija

Novije kontraceptive hipertenzija studije pokazuju da gestageni treće generacije norgestimat, desogestel i gestoden popravljaju profil lipida HDL, LDL te tako smanjuju rizik srčanog infarkta u nepušačica 5. Diabetes mellitus: ne postoje podaci da OHK pogoršava šećernu bolest tipa 1 i tipa 2, ako je bolest bez vaskularnih komplikacija.

Uspješna prevencija trudnoće premašuje mali rizik vaskularnih komplikacija u dijabetičarki koje su inače zdrave i čiji je dijabetes dobro kontraceptive hipertenzija.

  • NARODNI ZDRAVSTVENI LIST
  • Iznesena hipertenzija
  • Hipertenzija - PLIVAzdravlje

Gestacijski dijabetes: gestacijski dijabetes nije kontraindikacija za OHK 7. Kontraceptive hipertenzija je jednom na godinu kontrola glukoze u krvi natašte. Pretilost: niskodozažnu kontracepciju mogu uzimati debele žena koje su inače zdrave.

Predrasude o oralnim kontraceptivima

Bolesti jetre: ciroza i prije preboljeli hepatitis nisu kontraindikacije za kontracepciju. OHK se ne bi smjela rabiti kod aktivne bolesti jetre ili u žena koje boluju od benignih ili malignih tumora jetre 1. Ako su jetreni enzimi urednih vrijednosti, OHK se može davati. Žučni kamenci: uzimanje OHK nije povezano s nastankom žučnih kamenaca, iako se može ubrzati pojava simptoma ako su postojali otprije.

KALENDAR ovulacije

Miomi: nema kontraindikacije za uptrebu niskodozažne OHK. U studiji Nurses health study nije nađen smanjen niti povećan rizik od mioma.

koncept hipertenzije

Niskodozažna OHK u žena s miomima ne stimulira njihov rast, a smanjuje menstruacijsko krvarenje 8. Benigni tumori dojke: benigni tumori dojke nisu kontraindikacija za upotrebu OHK. Epilepsija: OHK mogu uzimati i bolesnice s epilepsijom.

Mora se samo voditi računa o vrsti lijekova koje bolesnica kontraceptive hipertenzija u liječenju osnovne bolesti jer neki od njih kontraceptive hipertenzija učinkovitost OHK. Antiepileptici mogu imati teratogene efekte, stoga je potreba za kontracepcijom u tih žena vrlo važna.

Brojne posljedice Povišeni krvni tlak tijekom dužeg vremenskog razdoblja uzrokuje oštećenja krvnih žila mnogih organa, posebice srca, mozga i bubrega. Razina arterijskog tlaka utječe na pojavu niza kardiovaskularnih bolesti, posebno moždanog udara, zatajivanja srca, bubrežne kontraceptive hipertenzija, disecirajuće aneurizme aorte, subarahnoidnog krvarenja i miokardijalnog infarkta. Drugim riječima, arterijska hipertenzija predstavlja najznačajniji čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti, a činjenica da se suvremenim antihipertenzivnim lijekovima, uz primjeren način života, može uspješno kontrolirati, daje hipertenziji posebnu javnozdravstvenu važnost. Visina arterijskog krvnog tlaka raste s dobi: nakon pedesete godine sistolički tlak raste za 2 mmHg godišnje, dok dijastolički tlak raste za 0, mmHg godišnje.

Glavobolje: neke žene s glavoboljom uzimanjem OHK osjećaju poboljšanje, dok neke u razdoblju neuzimanja kontracepcije imaju pojačane glavobolje kontraceptive hipertenzija u njih se preporuča preskočiti "pill free week". Migrene su često povezane s povećanim rizikom od ishemičnog moždanog udara, a rizik je još viši ako postoji hipertenzija, aura, neurološki ispadi ili su pušačice.

Tada se OHK ne smije rabiti jer se rizik od ishemičnog udara povećava za dva do tri puta 9, Enterokolitis: apsorpcija oralnih kontraceptiva nije odgovarajuća kod proljeva, pa se tada mora uzimati dodatna kontracepcija.

vezani članci

Ulcerozni kolitis: žene s tom bolešću mogu uzimati OHK jer se lijek apsorbira najviše u tankom crijevu 2. Sistemski lupus erythematosus: kod SLE korištenje kontracepcije s estrogenima može pogoršati vaskularne komplikacije, pa je ta vrsta kontracepcije kontraindicirana Srpasta anemija: žene sa srpastom anemijom mogu upotrebljavati OHK, a rizik od tromboze je teoretski.

Srčane greške: kod dekompenziranih srčanih grešaka ili kad postoji predispozicija za trombozu OHK je kontraindicirana. Prolaktinom: niskodozažna OHK može se rabiti kod mikroadenoma hipofize, bez straha za rast tumora 2.

Kontraceptive hipertenzija oralnih hormonskih kontraceptiva s lijekovima Lijekovi koji induciraju jetrene enzime smanjuju koncentraciju estrogena i gestagena u serumu u žena koje rabe OHK.

Smanjujući učinkovitost terapije, povisuju rizik od neplanirane trudnoće.

Kontraindikacije za primjenu oralnih hormonskih kontraceptiva i interakcija s lijekovima

Interakcija s lijekovima može nastati pri kontraceptive hipertenzija, vezivanju na serumske proteine, vezivanju na receptore ili u metabolizmu jetre 1, 7. Lijekovi koji uzrokuju neučinkovitost oralne hormonske kontracepcije Antiepileptici koji induciraju hepatičke enzime umanjuju razinu hormonskih kontraceptiva u serumu i do 40 posto kontraceptive hipertenzija tako povećavaju rizik od neplanirane trudnoće.

Ti su lijekovi: karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton, kontraceptive hipertenzija, etosuksimid i troglitazon. Mogućnost da i neki antibiotici umanjuju učinkovitost OHK često je sporadično objavljivana, ali je statistički potvrđeno jedino za rifampicin i griseofulvin. Ako se primjenjuje hormonska oralna kontracepcija sa spomenutim lijekovima, potrebno je ženama preporučiti korištenje kondoma.

Lijekovi čiji učinak pojačava oralna hormonska kontracepcija Kortikosteroidi, teofilin, alprazolam, klordiazepoksid, diazepam, nitrazepam, triazolam, ciklosporin, propranolol.

Lijekovi čiji učinak smanjuje oralna hormonska kontracepcija Imipramin, acetaminofen, acetilsalicilna kiselina Zaključak Hormonska oralna kontracepcija OHK  ne djeluje štetno na zdravlje žene i učinkovita je kontraceptivna metoda ako se vodi računa o: izboru žena uvažavajući čimbenike rizika uporabi kontraceptive hipertenzija preparata Literatura: Cerel-Suhl S, Yeager B.

Update on Oral Contraceptive Pills.

Arterijska hipertenzija uzrokovana lijekovima - 1. dio

Am Fam Physician. Oral contraception. U: Mitchell CW, ed. A Clinical Guide for Contraception. Hormonal Contraception.

who liječenje hipertenzije objesiti na hipertenziju

Low-dose oral contraception and blood pressure in women with a past history of elevated blood presure. The effects of different formulations of oral contraceptive agents on lipid kontraceptive hipertenzija carbohydrate metabolism. Secondary causes of hyperlipidemia.

kontraceptive hipertenzija za liječenje hipertenzije, bradikardija

Contraception in diabetic women. An Update on health Benefits and Risks. The Risk of Oral Contraceptive Pilss. Influence of oral contraceptive kontraceptive hipertenzija on the activity of systemic lupus erythematosus. Antibiotics and Oral Contraceptive Failure.

BMJ ; Dickinson B. Summary of drug interactions with oral contraceptives. The effect of antibiotics on the efficacy of orasl contraceptives: a controversy revisited. Oral contraceptive drug interactions: important considerations. South Med J.

Važne informacije