Kombinacija hipertenzija chd

Much more than documents.

Korist HNL-a može se očekivati samo onda kad se ono pravodobno započne — tj. Samo tada se može očekivati pozitivan učinak HNL-a na simptome postmenopauze, zdravlje kostiju i urogenitalnu atrofiju. Kasni početak smatra se onda kada HNL započinjemo 5 godina nakon menopauze.

Tada je već umanjen broj estrogenih receptora ER i učinkovitost estrogena je upitna. Stoga bi bilo važno provesti i u Hrvatskoj studije o učincima hormonske nadomjesne terapije te time provjeriti spoznaje stečene iskustvom, a sukladno većini europskih zemalja Francuska, Italija, Španjolska, Njemačka.

Početak HNL-a u perimenopauzi i niska doza što prirodnijih hormona uvjetuje korist koja znatno nadmašuje tada zanemarive rizike. Indikacije za hormonsko nadomjesno liječenje Indikacije za HNL su sva ona kombinacija hipertenzija chd s trajnijim deficitom estrogena koja stvaraju rizik oštećenja tkiva i organa koji su ovisni o tom hormonu.

To su: prijevremena menopauza i amenoreje urogenitalna atrofija prevencija i liječenje postmenopauzalne osteoporoze. Estrogeni su najučinkovitije sredstvo za ublaživanje postmenopauzalnih simptoma i do sada nemaju alternative. Time značajno povisuju kakvoću života. Estrogeni u sklopu HNL-a imaju učinak na simptome menopauze uz istodobnu prevenciju osteoporoze. Gestageni mogu potencirati učinak ili oponirati učinku estrogena. Ti učinci nisu nikada primarna indikacija za uporabu HNL-a.

HNL umanjuje kalcifikaciju koronarnih arterija.

U žena s hipertenzijom u kojih je indicirano HNL najbolji je izbor kombinacija s drospirenonom. Urogenitalna atrofija UGA ima velik i negativan utjecaj na zdravlje žena u postmenopauzi — spolnost i njihovu kakvoću života. Samo estrogeni imaju dobrobit za UGA. Spolna disfunkcija žena u postmenopauzi, posebno umanjeni libido, učinkovito se liječi tibolonom koji ima blago androgeno djelovanje.

Za tu indikaciju mogu se koristiti I androgeni. Bez obzira na dob žene, HNL ima brz učinak u sprječavanju osteoporoze, posebno ako se započne u perimenopauzi. Nakon prekida Kombinacija hipertenzija chd rezidualni je učinak čini se kratak. Iznosi još 1—2 godine. Ipak velika, dugotrajna studija je pokazala, da 3 godine njihove tzv. Posebna je prednost HNL-a da smanjuje rizik fraktura i u žena koje nisu u rizičnoj skupini low riskili je rizik nepoznat.

Rani početak HNL-a i viša doza imaju bolji učinak na zdravlje kosti. Vrlo niska doza ultra-low nije uvijek dostatna za antiresorptivni učinak na vratu bedrene kosti, a slabiji je učinak i na vruće valove.

 • Hipertenzija migrena
 • Izgleda da nezdrave životne navike poput tjelesne neaktivnosti, pušenja, hipertenzijedijabetesa i povišenog kolesterolaznačajno više povećavaju rizik od srčane bolesti kod mlađih osoba nego genetika.
 • Prehrana kod povišenog krvnog tlaka • Zdrava Prehrana
 • S obzirom na glavne kliničke manifestacije, dijele se na tri veće skupine: koronarne, cerebrovaskularne i bolesti koje zahvaćaju donje udove bolest perifernih arterija.
 • Srčani udar (infarkt miokarda) / Centri A-Z - noncestrealite.com
 • Smjernice u primjeni hormonskoga nadomjesnog liječenja
 • Мне было приятно помочь.

 • Этого следовало ожидать.

Nedvojbeno je da HNL ima visoku učinkovitost u ranoj postmenopauzi, dok učinkovitost bifosfonata i raloksifena raste starenjem. Zaključno, HNL je nezamjenjivo liječenje za žene koje imaju žestoke postmenopauzalne simptome, imaju rizik UGA i osteoporoze i smanjuje im se kakvoća života.

Nije opravdano započeti HNL nakon Rani početak HNL može umanjiti rizik Alzheimerove bolesti. HNLse  i dalje smatra prvom linijom za prevenciju osteoporoze, a važno ga je započeti u prve 3 godine postmenopauze.

vodič za hipertenziju.pptx

Prevencija i liječenje osteoporoze najčešće se preklapaju te je razgraničenje teško. To je razlog za tvrdnju da je HNL optimalan izbor za prevenciju i liječenje osteoporoze u mlađih žena u postmenopauzi. Neki gestageni potenciraju učinak estrogena na kost primjerice, noretisteron acetat — NETA. Za navedene indikacije sve se više rabi i tibolone, koji ima približnu učinkovitost kombinacija hipertenzija chd niže rizike.

Smjernice u primjeni hormonskoga nadomjesnog liječenja

Debljina Hormonsko nadomjesno liječenje usporava debljanje u postmenopauzi. Prema nekim studijama, debljanje je u korisnica HNL-a dvostruko manje. Čini se da debele žene u postmenopauzi, koristeći HNL, imaju niži rizik nastanka kardiovaskularnih bolesti i raka dojke od kombinacija hipertenzija chd. Takav se zaključak nameće kad usporedimo kombinacija kombinacija hipertenzija chd chd samo debljine i rizike kada debele žene uzimaju HNL.

Tablica 1. Rizici su posebno ovisni o zdravlju žene, debljini i njezinim životnim navikama. Vrlo je teško danas suprostaviti povoljne nalaze ranijih opservacijskih studija, metaanaliza I kliničkog iskustva, nedavnim rezultatima randomiziranih kliničkih istraživanja uglavnom iz SADkoji se smatraju najvišim stupnjem medicine temeljene na dokazima. Razlike u nalazima često kombinacija hipertenzija chd tumače drugačijom vrstom istraživanog MHL i neskladu liječenih populacija.

Velike randomizirane studije nužno su kratkotrajne, a istraživanje se obavlja u najrizičnijem razdoblju za zdravlje. Takvu usporedbu različitih populacija prikazuje tablica 2. Tablica 2. Usporedba populacija koje rabe HNL Iz navedenog se prikaza kombinacija hipertenzija chd može zaključiti da je za barem jedan dio rizika preparata Prempro odgovoran kasni početak HNL u populaciji koja nije zdrava.

Slika 1. U nastavku prikazujemo analize pojedinačnih rizika svih većih i značajnijih istraživanja i metaanaliza. Venske tromboembolije Egzogeni i endogeni estrogeni povisuju rizik za venske tromboembolije VTEbaš isto kao i debljina. Tablica 3. Zaključile su kombinacija hipertenzija chd stoga HNL ne djeluje kardioprotektivno, u što se dugo i čvrsto vjerovalo. Navode li reanalize i novije metaanalize na drugačiji zaključak, trebala bi pokazati slika 2.

Slika 2. U mlađih žena od 60 godina, moždani udar MU je rijedak. Poznato je da je WHI studija samo estrogeno liječenje prekinuta radi povišenog rizika za moždani udar — RR 1,31 CI 0,97iako ni taj rezultat nije bio statistički značajan. Iz istih razloga u tih žena nije povišen ni rizik za moždani udar. Kardioprotekcija ipak ne može biti jedini razlog za uporabu HNL-a.

Rizici za rak Rizik za rak endometrija i hiperplaziju sniženi su uz kombinacija hipertenzija chd estrogensko-progesteronsko liječenje HNL. Zaštitu za endometrij čini i uterini uložak s levonorgestrelom. Rijetko ili prekratko manje od 12 dana davanje progestagena u sekvencijskom HNL-u ne ostvaruje optimalnu zaštitu endometrija.

Tibolon umanjuje rizik za patološke promjene endometrija. Dobrobit traje i do 5 godina nakon prestanka HNL. Samo estrogeni ENL namaju takvu zaštitnost.

Dugotrajna HNL ne povisuje rizik za rak vrata maternice. WHI studija nije utvrdila povišenje rizika za rak jajnika.

vodič za noncestrealite.com

Prema opservacijskim studijama HNL ima protektivni učinak na rak pluća. U WHI studijama, samo estrogeni su bez učinka, a HNL blago povisuje rizik za rak pluća, ali bez statističke značajnosti. Žene mlađe od 60 godina nemaju povišeni rizik. Negativni rezultati se uglavnom preklapaju s pušenjem. Svakako je najviše istraživana povezanost HNL-a i raka dojke.

Randomizirana studija, WHI kombinacija kombinacija hipertenzija chd chd je Reanalizama konačni rizik RR 1,24, prilagodbom prema čimbenicima preklapanja, izgubio je statističku značajnost CI 0, Rizik je bio umanjen u svim dobnim skupinama. Neki gestageni mikronizirani progesteron, didrogesteron uz transdermalni estradiol kao i tibolone ne povisuju rizik za rak dojke.

 1. Sredstvo za hipertenziju ljudi
 2. "_Мамочка, мамочка_", - взвизгнула Никки, наконец испугавшаяся инопланетного голоса.

 3. Но чем мы рискуем, если пошлем Жанну и Алиенору переговорить с .

 4. Какое великолепное решение всей проблемы рождения и смерти.

Dok su iz Amerike brzo objavljuje da kombinacija hipertenzija chd bilježi pad incidencije raka dojke, to kasnije nije potvrđeno. Današnja učestalost raka dojke posvuda je ista kao i prije desetak godina, bez povezanosti s HNL-om.

Zaključilo se da HNL može samo biti akcelerator, ali ne i induktor raka dojke. Vrste hormona u postmenopauzalnom nadomjesnom liječenju Pripravci za HNL su raznovrsni prema odabiru estrogena, gestagena i njihovoj dozi.

Kombinacija hipertenzija chd estrogeni i gestageni u HNL-u prikazani su u tablici 4. Tablica 4.

Uploaded by

Vrste estrogena i gestagena koji su u sastavu HNL Aktivnost različitih estrogena i gestagena je kombinacija hipertenzija chd. Valja istaknuti da su kombinirani konjski estrogeni CEE najsnažniji, te da su im mnogi metaboliti hipertenzija u štitnjači. Pušenje povećava metabolizam estrogena, što je važno pri doziranju.

Gestageni se primjenjuju samo za zaštitu endometrija, a ne štite od raka dojke. Oni imaju različite učinke ovisno o vrsti, dozi i trajanju liječenja. Različitost gestagena vidi se i u nalazima velikih studija.

Derivati progesterona također su različiti. Prema francuskim istraživanjima, didrogesteron i mikronizirani progesteron ne povisuju rizik raka dojke. Njihov učinak na krvne žile također je različit od MPA. Neki gestageni, naime, presnažno oponiraju pozitivnom djelovanju estrogena na krvne žile. Medroksiprogesteron-acetat najsnažnije utječe na trigliceride, trombinske receptore i inzulinsku rezistenciju. Ima glukokortikoidno djelovanje.

Noretisteron-acetat NETA ima dodatni pozitivan učinak na vruće valove i osteoporozu. Čini se da najniži rizik donose didrogesteron i progesteron.

Kada bolesnica ima visoki kardiovaskularni rizik ili utvrđenu bolest žila, tada moramo pažljivo odabrati vrstu i dozu HNL-a. Povišeni krvni tlak, dislipidemija, venska tromboza i šećerna bolest, stanja su koja su pogodna za niskodozažno i transdermalno HNL, uz pažljivi odabir gestagena NETA, drospirenon, didrogesteron, neandrogeni gestageni.

Bioidentični hormoni nemaju nikakvu prednost nad HNL-om i nije im dovoljno istražena djelotvornost ni rizičnost. Doza estrogena u hormonskom liječenju Na kombinacija hipertenzija chd endogene razine estrogena, potreba i osobnih rizika, odabire se početna doza. Današnje su preporuke rani početak HNL-a u niskoj ili ultraniskoj dozi tablica 5. Tablica 5. Niska i standardna visoka doza estrogena u HNL Tablica 6. Gotovi pripravci HNL-a Podebljani su niskodozirani preparati Početak i trajanje hormonskoga nadomjesnog liječenja Žene s prijevremenom menopauzom, one u hipoestrogenoj amenoreji i razdoblju tranzicije perimenopauzetrebaju koristiti sekvencijsko HNL.

Nakon toga prelazi se na kontinuirano kombinirano HNL. Liječenje se ne preporučuje bez jasne indikacije, a ono treba biti individualizirano na temelju simptoma, potrebe za prevencijom, anamneze, pretraga I očekivanja pacijentice. Hormonsko nadomjesno liječenje preporučljivo je započeti s pojavom simptoma. U perimenopauzi se može koristiti i gestagene za regulaciju ciklusa ili oralna hormonska kontracepcija niže doze. Rani početak HNL-a u postmenopauzi važan je jer omogućuje istodobno olakšanje simptoma menopauze i štiti od drugih kombinacija hipertenzija chd nedostatka estrogena.

Preporučljive startne doze su 0,5—1 mg dnevno oralno estradiola ili manje0,3 do 0,45 mg CEE oralno ili 25—37,5 μg estradiola transdermalno. Započinje se uvijek najnižom učinkovitom dozom. Učinkovitost doze redovito se evaluira, te se doza prilagođuje individualno.

Ponekad su u perimenopauzi potrebne više doze koje se starenjem smanjuju. Doza i vrsta preparata se barem jednom godišnje mora revidirati. Trajanje liječenja ovisi o indikaciji, učinku, nuspojavama i rizicima. Potrebu za nastavkom liječenja može se utvrditi privremenom obustavom HNL-a.

Za prevenciju i liječenje osteopenije i osteoporoze potrebno je dugotrajno HNL barem 5 godina. Dugotrajno je i liječenje urogenitalne atrofije, pa se stoga za tu indikaciju, često nakon sistemnoga kombinacija hipertenzija chd samo lokalno ENL. Odličnu učinkovitost usporedivu s HNL s malo rizika ima i tibolone, koji ima i blago androgeno djelovanje.

Prvi razgovor pregled i redovite kontrole kombinacija hipertenzija chd su ako želimo zadovoljstvo, sigurnost i visoku suradljivost uz HNL. Također je važna dostupnost liječnika u prvim mjesecima primjene HNL zbog tumačenja nuspojava.

Početak obradbe sastoji se od utvrđivanja simptoma i znakova postmenopauze, naslijeđenih i osobnih kombinacija hipertenzija chd, bolesti, te fizikalnog pregleda. Prema indikacijama i postupnicima pretrage se proširuju mamografija, denzitometrija, koštani markeri, ultrazvuk i endometrijska biopsija. Svako neuredno krvarenje iz maternice treba prethodno razjasniti ili otkloniti sumnju na trudnoću. Također nije potreban probir za trombofilije. Kada se očekuje duža imobilizacija, operacija ili slično, HNL se privremeno prekida na tjedna.

Takav prekid savjetuje se i za bolju osjetljivost i točnost mamografije. Kontraindikacije za hormonsko nadomjesno liječenje Kontraindikacije za HNL su aktualni rak dojke i endometrija, te dubinska venska tromboza. U bolesnica s kolelitijazom, te bolesti žučnjaka ili jetara, mogu se primijeniti transdermalni pripravci. Ako postoji visok rizik venske i arterijske tromboze, kao i osobni rizik raka dojke, tada HNL treba izbjegavati.

Važne informacije