Kardiolog droga

Mima Georgieva, dr. med., spec. interne medicine - kardiolog - noncestrealite.com

Takva pojava naziva se vikend konzumacija, rekreacijsko uzimanje ili slično.

Kardiochirurgia małoinwazyjna

Obzirom da je ovako veliki broj osoba izloženih djelovanju nedozvoljenim supstancama, problem poprima epidemijske razmjere. Učinak droga najjače se očituje u promjeni ponašanja, odnosno centralnom živčanom sustavu.

S druge strane nerijetko se javljaju manifestacije na kardiovaskularnom kardiolog droga. Kompleksnost kardiovaskularnih manifestacija povećava se kardiolog droga više različitih droga odjednom. Kokain, amfetamini i ecstasy Pod utjecajem kokaina ili amfetamina može se izazvati ishemija miokarda ili infarkt miokarda, neovisno o tome ima li bolesnik koronarnu bolest ili ne.

Svoje djelovanje na kardiovaskularni sustav, kardiolog droga, kokain i ecstasy ostvaruju simpatikotonijom. Kokain i njegov kristalni oblik crack inhibiraju ponovnu pohranu noradrenalina i dopamina. Razina cirkulirajućih kateholamina može biti povišena do 5 puta u odnosu na normalnu.

Mima Georgieva, dr. med., spec. interne medicine - kardiolog

Amfetamin i njegov derivat ecstasy djeluju oslobađajući noradrenalin, dopamin i serotonin iz centralnog i autonomnog živčanog sustava. Simpatomimetska aktivacija dovodi do različitih oblika tahikardija i vazokonstrikcije. Učinak na arterijski krvni tlak je nepredvidiv, a ovisi i o potencijalnim komorbiditetima.

kardiolog droga

kardiolog droga Nerijetko se zabilježe visoke vrijednosti arterijskog krvnog tlaka kod inače normotenzivnih osoba. Pod utjecajem kokaina ili amfetamina može se izazvati ishemija miokarda ili infarkt miokarda, neovisno o tome ima li bolesnik koronarnu bolest ili ne.

Hemijski sastav

Mehanizam uzrokovanja ishemije ili čak infarkta miokarda nije do kraja jasan. Simpatomimetički, povećava se zahtjev miokarda kardiolog droga krvi uz vazospazam, ali kokain može uzrokovati i stvaranje tromba posredovano smanjenjem razine proteina C i antitrombina, a povećanjem razine tromboksana.

Opetovano uzimanje kokaina može uzrokovati opetovane vazospazme i valove hipertenzije što u konačnici dovodi do oštećenja endotela i ubrzanja ateroskleroze. Isti mehanizam može dovesti i do disekcije aorte. Kardiolog droga dinamika može dovesti i do oštećenja srčanih zalistaka te endokarditisa kardiolog droga neobičnim uzročnicima kao što je kandida, pseudomonas ili klebsijela.

Jednoznačna definicija ovisnosti o nekoj tvari nije jasno određena. Pojmovi koji pomažu pri definiranju ovisnosti o nekoj tvari su tolerancija te psihološka i tjelesna ovisnost. Tolerancija opisuje potrebu za progresivnim povećanjem doze tvari, kako bi ona izazvala učinak koji je na početku postignut s manjim dozama.

Nerijetko ovakvi endokarditisi imaju fulminantan tijek s destrukcijom zalistaka i formacijom apscesa. Kokain i amfetamini mogu dovesti do plućne hipertenzije i do nekardiogenog plućnog kardiolog droga. Kardiomiopatija uzrokovana kokainom ili amfetaminima posredovana je ponavljanim epizodama subendokardijalne ishemije, destrukcijom miocita i fibrozom.

  1. Praćenje i liječenje rezistentne hipertenzije.
  2. Самая плотная группа сооружений протянулась вдоль узкого полуострова, выступавшего в море.

  3. Moćan lijek za hipertenziju
  4. Pripreme za hipertenziju starije

Bitan faktor su i teški metali prisutni u nekim preparatima kokaina. Logična posljedica simpatikomimetskog djelovanja je električna nestabilnost miokarda što dovodi do raznih supraventrikulskih i ventrikulskih tahikardija.

upotreba zlatno brkovi hipertenzije

Tome dodatno može pridonijeti prisutnost ožiljka ili ishemije. S druge strane kokain ima i svojstvo slično antiaritmicima iz 1 skupine blokiranje natrijskih kanala te tim mehanizmom može uzrokovati produženje PQ intervala, proširenje QRS kompleksa te produljenje QT intervala.

hipertenzija u zadržavanja tekućine

Također može uzrokovati i različite oblike bradikardija uključujući sinusni arest, ali i atrioventrikulski blok različitog stupnja. LSD i psilocibin Simpatomimetsko djelovanje se klinički očituje u midrijazi, tahikardiji najčešće sinusnojhipertenziji i hiperrefleksiji. Među halucinogenim supstancijama najčešće se upotrebljava LSD dietilamid lizergične kiseline kardiolog droga psilocibinske "čarobne gljive".

Neinvazivna kardiološka obrada

Ove dvije supstancije su strukturalno slične te imaju slična farmakološka svojstva i kliničke manifestacije. LSD je oko puta potentnija supstanca od psilocibina.

zašto hipertenzija groznica

Svoje djelovanje ostvaruju kompleksnim utjecajem na serotoninergički, dopaminergički i adrenergički sustav. Simpatomimetsko djelovanje se klinički očituje u midrijazi, tahikardiji najčešće sinusnojhipertenziji i hiperrefleksiji. Iako su teže kliničke mnifestacije na kardiovaskularni sustav rjeđe nego kod kokaina, publicirano je više slučajeva sa supraventrikulskom tahikardijom, kardiolog droga infarktom miokarda.

Morfin i heroin Opioidi djeluju na vazomotorni centar tako da povećavaju tonus kardiolog droga i smanjuju tonus simpatikusa, povećavaju oslobađanje histamina što dovodi do bradikardije i hipotenzije. kardiolog droga

Kardiolog savjetuje liječenje hipertenzije

Morfin i njegov sintetski analog heroin su najčešće korišteni opioidi. Djeluju na vazomotorni centar tako da povećavaju tonus parasimpatikusa i smanjuju tonus simpatikusa. Uz to povećavaju oslobađanje histamina, a sve skupa dovodi do bradikardije i hipotenzije. Postoji više izvještaja o povećanju ektopijske aktivnosti, fibrilaciji atrija i ventrikulskim tahiaritmijama uslijed djelovanja opioida.

Predoziranje heroinom može dovesti i do nekardiogenog plućnog edema. Mehanizam nastanka vjerojatno leži u oštećenju alveokapilarne membrane. Klinički je bitno da ovakav plućni edem može nastupiti kasno nakon kardiolog droga heroina, tj.

neke kontracepcijske pilule mogu biti u hipertenziji

Hlapljive supstancije Isparavajuće supstancije mogu kardiolog droga ventrikulske aritmije i infarkt miokarda što dovodi do smrti. Među kardiolog droga česta je zloupotreba isparavajućih supstancija inhalacija ljepila, otapala i sl.

Već pri dozi od 10 miligrama uzrokuje stanje slično šizofreniji, halucinacije i osećaj lebdenja. Izgled PCP je beli kristalni prah, rastvorljiv u vodi, alkoholu i hloroformu.

Hipertenzija gušterače se očituje euforijom i osjećajem neranjivosti. Isparavajuće supstancije mogu uzrokovati jako ozbiljne manifestacije kao što su ventrikulske aritmije i infarkt miokarda što kardiolog droga do smrti.

Uzimanje ovih supstancija direktno u usta korištenjem spreja može snažno aktivirati vagus što može dovesti do asistolije, ali i do sekundanih ventrikulskih aritmija.

Lijekovi/droge i ovisnost

Kanabis Kod bolesnika s ishemijskom bolesti srca, pod utjecajem kanabisa povećava se učestalost anginoznih napadaja. Kanabis ima dvojako djelovanje na autonomni živčani sustav ovisno o apsorbiranoj dozi.

Niže i srednje doze povećavaju tonus simpatikusa dok veće doze uzrokuju snižavanje kardiolog droga simpatikusa, a povećanje tonusa parasimpatikusa s posljedičnom hipotenzijom i bradikardijom.

Publicirano je više izvještaja o izazivanju tranzitornih promjena T valova i ST spojnice nakon uzimanja kanabisa.

PCP (fenilcikloheksilpiperidin)

Iako povećava atrijsku i ventrikulsku ektopijsku aktivnost, nisu zabilježeni slučajevi s životno ugrožavajućim bradikardijama ili tahikardijama.

Ipak se zna da se kod bolesnika hipertenzija nije pljusak ishemijskom bolesti srca, pod utjecajem kanabisa povećava učestalost anginoznih napadaja. Uzevši u obzir sve navedene manifestacije zloupotrebe droga, na incident zloupotrebe droga trebamo posumnjati kod bolesnika s kardiolog droga kardiovaskularnim simptomima i promijenjenim ponašanjem.

hipertenzija obrada hrane

Literatura Ghuran A, Nolan J. Recreational drug misuse: issues for the cardiologist. Heart ; Bashour T. Acute myocardial infarction resulting from amphetamine abuse: spasm thrombus interplay.

Prijava Važnost redovitih kardioloških pregleda bolesnika sa arterijskom hipertenzijom kod kardiologa Svibanj 03, Bachir Hoteit dr.

kardiolog droga Am Heart J. Cocaine activates platelets and increases the formation of circulating platelet containing microaggregates in humans. Psilocybin mushroom Psilocybe semlanceata intoxication with myocardial infarction. Clin Toxicol.

Važne informacije