Kao da ugovori srca, Ugovor o radu na određeno vrijeme kao atipičan ugovor

Prvo je u Kranjčevićevoj ulici Lokomotiva bila bolja od Rijeke rezultatom Domaći su bili uvjerljiviji nego što rezultat pokazuje.

CroRIS će objediniti veliku količinu informacija o znanstveno-istraživačkom radu u Hrvatskoj: o znanstvenicima, ustanovama, projektima, istraživanjima, publikacijama, proizvodima, patentima, opremi, njezinu korištenju itd. Sustav nastaje u okolini u kojoj dio ovih informacija već postoji, ali je samo djelomično povezan te će dijelom potpuno integrirati neke postojeće sustave i programska rješenja, a dijelom se povezati s drugima, uključujući i međunarodne.

Radovi na izgradnji sustava su u tijeku, a završetak je planiran krajem No, sustav će postajati dostupan u fazama, kako se pojedini programski moduli izgrade.

U lipnju su održane prezentacije na sjednicama Senata Sveučilišta u Rijeci i Osijeku, a tijekom srpnja na sjednicama Senata Sveučilišta u Zagrebu i Splitu.

Trenutni plan izgradnje kao da ugovori srca modula i njihove dostupnosti javnosti i dionicima sustava znanosti je prikazan na slici.

Veliki dio informacija koje će CroRIS sadržavati će biti javno dostupan za pregled, dok će sve izmjene podataka moći izvršavati autorizirani korisnici.

Međunarodni ugovor

Tim će korisnicima biti pridijeljene neke od uloga, kojih će biti veći broj - od samih istraživača i administratora podataka u ustanovama do uprava ustanova, djelatnika ključnih državnih tijela i slično. Planirano je da će u ustanovama biti i CroRIS koordinatori, osobe koje će osigurati funkcioniranje CroRIS-a u ustanovi na operativnoj razini te biti spona između ustanove i održavatelja sustava.

Svi će korisnici pristupati sustavu autenticirajući se kroz Autentikacijsku i autorizacijsku infrastrukturu sustava znanosti i visokog obrazovanja RH AAI EduHr.

Znatan dio programskih modula će biti izgrađen kao da ugovori kao da ugovori srca za potrebe integracije s drugim informacijskim sustavima. Uz državna tijela, visoka učilišta, institute, knjižnice i druge ustanove, treba posebno naglasiti povezivanje s gospodarstvom i promicanje otvorene znanosti.

Osim toga, i brojni drugi sustavi i programska rješenja će se moći spojiti na CroRIS putem univerzalnog aplikacijskog programskog sučelja koje će također biti izgrađeno slika. Kontakt e-mail: croris [at] srce.

Važne informacije