Kako dodijeliti invaliditet od hipertenzije,

Sestrinstvo Sažetak Cerebrovaskularni inzult ili moždani udar je brzi gubitak moždanih funkcija nastalih poremećajem cirkulacije krvi u mozgu. Jedan je od vodećih uzroka mortaliteta i invaliditeta u svijetu, ali i u Republici Hrvatskoj.

Nastaje radi ishemije koja je uzrokovana nekom blokadom kao što je tromb ili embolus te zbog krvarenja u mozgu. Hemoragijski CVI nastaje puknućem krvnih žila u mozgu i posljedičnim krvarenjem, a dijagnosticiran je najčešće kod kako dodijeliti invaliditet od hipertenzije koji imaju hipertenziju.

  • Goleme teškoće imaju posebice obitelji u kojima je neki član te zajednice slijep ili slabovidan.
  • Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita Javno zdravstvo Sažetak Arterijska hipertenzija jedna je od najčešćih kroničnih bolesti današnjice, kako u svijetu, tako i u RH.
  • Zdravstvena njega bolesnika s cerebrovaskularnim inzultom | Sveznalica
  • Županijski sud OPĆENITO Republika Hrvatska kao članica Ujedinjenih naroda, Europske unije i Vijeća Europe te potpisnica svih ključnih konvencija i standarda u području socijalne i ekonomske sigurnosti građana, preuzela je obvezu zaštite i promicanja ljudskih prava osoba s invaliditetom kako bi mogle ravnopravno sudjelovati u građanskim, političkim, ekonomskim, društvenim i kulturnim područjima života.
  • 3 - Hrvatski savez slijepih

CVI uzrokuje trajna oštećenja i funkcionalna ograničenja, komplikacije, pa čak i smrt. Najčešći kako dodijeliti invaliditet od hipertenzije su utrnulost jedne strane lica, poremećaj u govoru i komunikaciji, gubitak vida najčešće na jednom oku, gubitak ravnoteže, vrtoglavice.

Čimbenici rizika za nastanak CVI su: dob, spol, arterijska hipertenzija, dijabetes, pušenje, tranzitorna ishemijska ataka TIA i fibrilacija atrija. Veliki značaj u prevenciji CVI pridaje se djelovanju na čimbenike rizika, njihovom pravovremenom prepoznavanju, kontroliranju i modificiranju. Glavni uzroci cerebrovaskularnog inzulta su embolija, ateroskleroza, začepljenje arterija.

Ishemijski cerebrovaskularni inzult liječi se pomoću trombolize ili otapanjem ugruška, a hemoragijski neurokirurški.

Za pacijente nakon CVI vrlo je bitna što ranije započeta rehabilitacija kako bi se spriječila daljnja oštečenja, povećale njihove funkcionalne mogućnosti te postigla što veća neovisnost u samozbrinjavanju. Zdravstvena njega neizostavni je dio cjelovite skrbi i kod bolesnika sa CVI najčešće obuhvaća probleme iz svakodnevnog funkcioniranja. Medicinska sestra sudjeluje u planiranju procesa bolesnikovog oporavka te kao ravnopravni član multidiscipliniranog tima procjenjuje bolesnikove potrebe.

Motivira bolesnika za aktivno sudjelovanje u rehabilitaciji kako bi postigao puni rehabilitacijski potencijal, pruža emocionalnu potporu pacijentu i njegovoj obitelji. Sestrinska skrb za bolesnike sa CVI usmjerena je održavanju tjelesnih funkcija, prevenciji komplikacija te pomoći pri zadovoljavanju osnovnih ljudskih faktor hipertenzije pušenja koje su im često otežane ili potpuno onemogućene.

Procjena fizičkog i psihičkog stanja bolesnika važna je za postavljenje sestrinskih dijagnoza, planiranje intervencija te kreiranje plana zdravstvene njege prema bolesnikovom stupnju oštećenja te njegovim potrebama i mogućnostima.

Kod pacijenata nakon CVI najčešće su sestrinske kako dodijeliti invaliditet od hipertenzije smanjene mogućnosti brige o sebi hranjenje, eliminacija, oblačenje, higijenavisok rizik za komplikacije smanjene pokretljivosti, depresija itd.

Oporavak bolesnika je dugotrajan proces jer se radi o kroničnom stanju koje utječe na sve aspekte bolesnikovog života kao i na članove njegove obitelji, zato iziskuje stručno i educirano osoblje, adekvatno zbrinjavanje, liječenje i rehabilitaciju te kvalitetnu, individualnu i kontinuiranu kako dodijeliti invaliditet od hipertenzije njegu Ključne riječi.

Važne informacije