Hipnoze liječenje hipertenzije

Arterijska hipertenzija

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

hipnoze liječenje hipertenzije hipertenzija corvalol piće

Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

vegetarijanizam hipertenzija

Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka hipnoze liječenje hipertenzije ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

hipnoze liječenje hipertenzije marker hipertenzija

Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob hipnoze liječenje hipertenzije opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije. Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka. hipnoze liječenje hipertenzije

hipnoze liječenje hipertenzije učinci visokog krvnog tlaka, ako se ne liječi

Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva. Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona. Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

hipnoze liječenje hipertenzije

Važne informacije