Hipertenzije i bolesti jetre

Portna hipertenzija Portna hipertenzija Portna hipertenzija se javlja kao najznačajnija komplikacija ciroze jetre. Portni vaskularni sistem čine vene koje vode krv iz trbušnog dela digestivnog sistema - digestivnog trakta, slezine, pankreasa i žučne kese.

Klinička slika

Normalan pritisak u veni porta je 0. Uzrok nastanka Portna hipertenzija nastaje zbog povećanog vaskularnog otpora proticanju krvi kroz portnu venu i ogranke. Prema ishodištu gde nastaje, portna hipertenzija je klasifikovana na prehepatičnu, sinusoidniu i posthepatičnu. Uzroci prehepatične portne hipertenzije su:  tromboza portne vene, nastanak arteriovenskih fistula, toksični faktori i dr.

KALENDAR ovulacije

Hipertenzije i bolesti jetre je najčešće uzrokovana moderni podaci o hipertenziji, cirozom jetre, virusnim hepatitiimawilsonovom bolesti, hemohromatozom, primarnom bilijarnom cirozom i dr. Posthepatična može biti uzrokovana insuficijencijom desnog srcaperikarditisomBudd-Chiari sindromom. Klinička slika Hipertenzije i bolesti jetre anamnezi se mogu dobiti podaci o cirozi jetre, hroničnom hepatitisu, gastrointestinalnom krvarenju, alkoholizmu, septičnim oboljenjima i dr.

Pregledom se zapaža vidljiva kolateralna cirkulacija na prednjem trbušnom zidu, palpatorno izmenjena hipertenzije i bolesti jetre, i uvećana slezina. U većini slučajeva je prisutan ascites tečnost u trbušnoj duplji.

Komplikacije Krvarenje iz varikoziteta jednjaka prošireni krvni sudovi jednjakaiz drugih varikoziteta, portnohipertenzivne gastropatije, ascites, splenomegalija uvećana slezinažutica i encefalopatija.

Možda će vas zanimati i ove teme:

Dijagnoza Postavlja se na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, ultrazvuka, proksimalne endoskopije, angiografije, CT-a skenera Lečenje Lečenje portne hipertenzije se svodi na lečenje primarne bolesti, najčešće ciroze jetre i prevencije komplikacija. Ishrana bolesnika treba da je uravnotežena, sa dovoljno vitamina, proteina, ugljenih hidrata i masti. Alkohol se  u potpunosti zabranjuje.

Ograničava se teži i dugotrajan napor. U cilju snižavanja povišenog portnog pritiska primenjuju se beta blokatori, najčešće propranolol. Iz grupe vazodilatatora hipertenzije i bolesti jetre daju nitrati.

Važne informacije