Hipertenzije i adenom

Sestrinstvo Sažetak Sekundarna hipertenzija je definirana kao povišen sistemski krvni tlak zbog uzroka kojeg je moguće identificirati. Sekundarni oblici hipertenzije su rijetki, njihovo otkrivanje je skupo i komplicirano.

Warning message

Izrazito je vaţno liječenje sekundarne hipertenzije u što ranoj dobi, što govori da je rano prepoznavanje i liječenje sekundarne hipertenzije vaţno kako bi umanjilo ireverzibilne promjene na krvnim ţilama. Procjena medicinske sestre mora uključivati paţljivo praćenje krvnog tlaka u čestim i rutinski hipertenzije i adenom vremenskim intervalima.

Polypektomie bei Ileozoekalklappen-Adenom

Ako je pacijent na antihipertenzivnim lijekovima, procjenjuje se krvni tlak kako hipertenzije i adenom se odredila učinkovitost i otkrila promjena krvnog tlaka.

Potrebno je dobiti cjelovitu povijest bolesti i sve do hipertenzije i adenom obavljena mjerenja za procjenu znakova i simptoma koji ukazuju na oštećenje ciljnih organa. Vaţno je obratiti paţnju na brzinu, ritam i karakter apikalnih i perifernih pulsacija.

  • Primarni aldosteronizam Connov sindrom Riječ je o hiperaldosteronizmu zbog autonomnog stvaranja ovog hormona u adrenokorteksu uslijed hiperplazije, adenoma ili karcinoma.
  • Lupanje srca i visokog krvnog tlaka
  • SLIKA 3.

Cilj skrbi usmjeren je na sniţavanje i hipertenzije i adenom krvnog tlaka bez štetnih učinaka i bez nepotrebnih komplikacija i troškova. Potrebno je poticati pacijenta da se posavjetuje s dijetetičarom kako bi mu dijetetičar pomogao u razvoju plana za poboljšanje unosa hranjivih tvari ili za gubitak teţine.

Vaţno je poticati bolesnika na ograničavanje unosa natrija i masnoća, naglasiti da povećanje hipertenzije i adenom voća i povrća će pozitivno utjecati na njegovo opće zdravstveno stanje i na kontrolu hipertenzije. Ključne riječi.

Važne informacije