Hipertenzija i alzheimerova bolest

Alzheimerova bolest teže pogađa žene
O hipertenziji djeteta Dijabetes i Alzheimerova bolest Dijabetes, osobito tipa 2, također se smatra jednim od faktora rizika za pojavu Alzheimerove bolesti. Štoviše, rezultati brojnih istraživanja na tu temu pokazuju sve veću povezanost ove dvije bolesti.

Hipertenzija dovodi do kognitivne disfunkcije Paula Bakalović, mag. Američka udruga za srce, AHA, objavila je dokument o utjecaju hipertenzije na cerebrovaskularnu strukturu i funkciju, kognitivno funkcioniranje i ulozi lijekova u prevenciji kognitivnog oštećenja.

Demencija je jedan od najčešćih neuroloških poremećaja koji zahvaća 30 do 40 milijuna ljudi diljem svijeta. Predviđa se da će se do Starosna demencija, čiji su najčešći uzroci Alzheimerova bolest i cerebrovaskularna bolest, predstavlja veliku javnozdravstvenu prijetnju.

Poremećaji ponašanja i demencija Alzheimerova bolest Alzheimerova bolest se očituje progresivnim propadanjem kognitivnih funkcija te karakterističnom pojavom senilnih plakova, depozita β—amiloida i stvaranjem neurofibrilarnih tračaka u kori mozga hipertenzija i alzheimerova bolest subkortikalnoj sivoj tvari. Bolest je dvostruko češća kod žena u odnosu na muškarce, djelomično stoga što žene imaju očekivano dulji životni vijek. Prevalencija u industrijaliziranim zemljama će vjerojatno porasti jer se postotak starijih povećava. Tipično se razvijaju izvanstanični depoziti β— amiloidnog proteina, unutarstanični neurofibrilarni snopići sparene u dvostruku uzvojnicu i senilni plakovi dok se neuroni gube.

Također, sve je više dokaza da je često prisutna kombinacija ovih dviju bolesti. Među vaskularnim čimbenicima rizika u razvoju kognitivnog poremećaja, najveći doprinos ima kronična arterijska hipertenzija koja pak pogađa bilijun ljudi u svijetu i predstavlja vodeći uzrok pobola. Uzevši u obzir da je mozak jedan od organa koji najviše stradaju zbog hipertenzije, jasno je zaključiti da je hipertenzija, osim starije životne dobi, najvažniji čimbenik rizika za kardiovaskularnu patologiju koja može dovesti do moždanog udara i demencije.

Beta-blokatori mogu smanjiti rizik od razvoja demencije Beta-blokatori mogu smanjiti rizik od razvoja demencije

Američka udruga za srce American Heart Association, AHA objavila je znanstveni izvještaj kojeg je izradio multidisciplinarni tim stručnjaka s ciljem boljeg razumijevanja utjecaja hipertenzije na kogniciju. Pregledom literature ustanovljeno je da hipertenzija uzrokuje poremećaj strukture i funkcije cerebralnih krvnih žila i promovira aterosklerozu, što posljedično dovodi do ishemijskog oštećenja bijele tvari ključne za kognitivno funkcioniranje i moguće do Alzheimerove demencije.

Osim toga, cerebrovaskularne promjene dovode do mikrokrvarenja, tihih infarkta mozga i atrofije mozga, što za posljedicu ima kognitivne deficite.

hipertenzija i alzheimerova bolest

Postoje čvrsti dokazi negativnog utjecaja hipertenzije u srednjim godinama života na kognitivno funkcioniranje u kasnijem životu. S druge pak strane, ljekovita medicine liječenje hipertenzije krvnog tlaka i kognicije u starijoj životnoj dobi manje je jasna.

hipertenzija i alzheimerova bolest liječenje hipertenzije bijelog ogrtača

Nadalje, autori ističu hipertenzija i alzheimerova bolest su opservacijske studije demonstrirale kumulativan učinak hipertenzije na cerebrovaskularno oštećenje, međutim, podatci iz randomiziranih placebo-kontroliranih kliničkih istraživanja o poboljšanju kognitivne funkcije uslijed liječenja antihipertenzivima nisu uvjerljivi.

Zaključno, potrebna su daljnja istraživanja kako bi se razjasnila uzročno-posljedična veza između krvnog tlaka i kognitivne funkcije te mogle donijeti preporuke temeljene na dokazima.

Također, potrebno je više kliničkih dokaza da dobra kontrola krvnog tlaka primjenom lijekova može pomoći u prevenciji kognitivnog oštećenja i demencije uzrokovane hipertenzijom.

hipertenzija i alzheimerova bolest

Važne informacije