Denas liječenje hipertenzije

Nove američke smjernice za liječenje hipertenzije - noncestrealite.com

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

denas liječenje hipertenzije kako da se lijekovi za hipertenziju

Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

njega dijagnoza hipertenzije

Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT. Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

denas liječenje hipertenzije

Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje denas liječenje hipertenzije umjesto kronološke dobi određuju denas liječenje hipertenzije antihipertenzivne terapije. Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

denas liječenje hipertenzije koji alat je bolje za hipertenziju

Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka. Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva.

3. stupanj 2 hipertenzija stupanj rizika 3 vježbe utezi hipertenzije

Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona. Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

hipertenzija kemoterapija što je najbolje da se uključe u hipertenzije

Važne informacije