2 hipertenzija tretira slično

Jasmin Čaluk, internist kardiolog, Kardiocentar Sarajevo 1. Uvod i definicije Hipertenzija HTA, od lat. Na snazi je nova klasifikacija predložena od strane Američkog nacionalnog programa za edukaciju o 2 hipertenzija tretira slično, koja dijeli hipertenziju tokom trudnoće na 4 kategorije [2]: Hronična HTA, Preeklampsija superimponirana na hroničnu HTA, Gestacijska hipertenzija Tranzitorna HTA u trudnoći ili hronična HTA identificirana kasno u trudnoći; - Ovaj termin se preferira u odnosu na raniji 'trudnoćom inducirana hipertenzija', jer je precizniji.

Pad krvnog tlaka izaziva lučenje renina bubrežnog enzima. Renin zatim aktivira angiotenzin hormon koji dovodi do suženja vazokonstrikcije mišićnog sloja malih krvnih žilica arteriola najmanjih ogranaka arterija na periferiji, povećavajući tako krvni tlak.

Kanadsko udruženje opstetričara predložilo je još jednostavniju klasifikaciju Magee i sar. Ako se HTA dijagnosticira prije trudnoće ili prije Dijagnoza ili pojava hipertenzije nakon Pojava HTA nakon Hipertenzivni poremećaji generalno mogu uzrokovati maternalni i fetalni morbiditet, a vodeći su uzrok maternalnog mortaliteta.

Važno: arterijski tlak se mora mjeriti kada je trudnica u sjedećem položaju, nakon što je mirovala bar 15 minuta, s manžetnom u visini srca. Mjerenje pri ležanju na leđima daje lažno niže rezultate zbog smanjenja minutnog volumena, koji je opet smanjen 2 hipertenzija tretira slično smanjenja venskog priliva kroz gravidnim uterusom komprimiranu donju šuplju venu.

Mjerenje hipertenzija detalj u lijevom dekubitusu također daje lažno niže vrijednosti tlaka ako se mjeri na desnoj ruci. Iako se u okolnostima normalnog arterijskog tlaka preciznost automatiziranih tlakomjera smatra zadovoljavajućom, za trudnice s hipertenzijom i dalje je standardno mjerenje ručnim tlakomjerom sa živinim sfigmomanometrom. Ono se i danas smatra najpreciznijim, pa automatizirane tlakomjere valja izbjegavati u dijagnostičkoj obradi 2 hipertenzija tretira slično hipertenzije.

Preostali slučajevi su sekundarna hipertenzija uzrokovana drugim primarnim bolestima, pa je tako kvalificiramo kao renalnu renoparenhimnu ili renovaskularnuvaskularnu, neurogenu, endokrino- metaboličku itd.

Postoje i dokazi promijenjenog maternalnog imunološkog odgovora na fetoplacentalno tkivo, što može patofiziološki doprinijeti razvoju preeklampsije.

Placentalna disfunkcija dovodi do endotelne disfunkcije, ova do vazokonstrikcije, a 2 hipertenzija tretira slično i do hipertenzije. Pritom se javlja abnormalna mikrovaskularna propusnost, što dovodi 2 hipertenzija tretira slično pojave edema na licu i šakama, ili naglog uvećanja edema na stopalima.

Gestacijska HTA ima početak kasnije u trudnoći, nakon I do jedne trećine zahvaćenih trudnica može iz gestacijske 2 hipertenzija tretira slično razviti preeklampsiju [3]. Patofiziologija gestacijske HTA je još nepoznanica, ali je dobra okolnost je što u odsutnosti preeklamptičkih karakteristika i maternalni i fetalni 2 hipertenzija tretira slično biva povoljan.

Mortalitet i morbiditet vezani za HTA Hipertenzivni poremećaji vodeći su uzrok smrtnosti trudnica, zajedno sa tromboembolizmom, hemoragijama i neopstetričkim ozljedama. Fetalne komplikacije mogu biti: abrupcija placente, intrauterina retardacija rasta, prematurni porođaj i intrauterina smrt fetusa. Hipertenzija prije trudnoće ili tokom rane trudnoće povezana je s dvostruko većim rizikom za razvoj gestacijskog dijabetesa u odnosu na opću populaciju.

U nekim slučajevima zna biti teško odrediti da li je HTA postojala i prije te sedmice gestacije, naročito ako nema podataka o ranijim mjerenjim arterijskog tlaka. Općenito, preeklampsija je rijetkost prije III trimestra i pojava prije Sekundarna hipertenzija renalnog porijekla može biti porijekla parenhimne bolesti bubrega npr. Endokrina sekundarna hipertenzija može biti posljedica adrenokortikosteroidnog ili mineralokortikosteroidnog viška, feohromocitoma, hiper- ili hipotireoze, viška hormona rasta, hiperparatireoidizma itd [7].

Vaskularna je najčešće posljedica koarktacije aorte.

liječenje krvnog tlaka

Jatrogena se u ovoj dobi javlja najčešće zbog korištenja peroralnih kontraceptiva. Dijagnostiku i tretman u ovim slučajevima treba usmjeriti na primarnu bolest. Hronična HTA može pokazivati i znake oštećenja pojedinih organa ili organskih 2 hipertenzija tretira slično četvrti srčani ton simptomi 1 stupanj hipertenzije normalan nalaz u trudnoći, sugerira hipertrofiju LV ili dijastoličku disfunkciju zbog preeklamptičkog vazospazma, bilo kakav trajni galopni ritam u trudnoći je patološki; ako se nađe, preporučuje se ehokardiografska evaluacija blagi i intermitentan treći srčani ton je, međutim, skoro uobičajen u trudnoćiretinalne promjene u trudnoći moraju se notirati, šum nad karotidnim arterijama može reflektirati aterosklerozu zbog dugotrajne HTA.

Dijagnostička obrada 3. Laboratorijske analize Laboratorijske analize u evaluaciji hronične HTA, ako se nisu sprovele ranije ili recentno, podrazumijevaju testiranje na oštećenja drugih organa i organskih sistema, potragu za potencijalnim uzrocima hipertenzije ako se pokaže da je sekundarna i drugim faktorima rizika.

Potrebno je uraditi: analizu urina, kompletne krvne slike i serumskih koncentracija natrija, kalija, kreatinina i glukoze. Povišene koncentracije progesterona — aldosteronskog antagonista — tokom normalne trudnoće mogu maskirati hipokalijemiju kao posljedicu hiperaldosteronizma.

Od drugih nalaza preporučuje se uraditi klirens engl. Serumski lipidi normalno rastu u trudnoći, pa lipidni profil treba odgoditi za nakon porođaja. Porast endogenih kortikosteroida također je normalan nalaz u trudnoći, pa je teže dijagnosticirati sekundarnu hipertenziju zbog viška 2 hipertenzija tretira slično kortikosteroida. Ehokardiografija Ehokardiografija se može sprovesti da se procijeni stupanj hipertrofije lijevog ventrikula.

liječenje krvnog tlaka

U hroničnoj HTA može se naći još i dijastolička disfunkcija lijevog ventrikula, mitralna 2 hipertenzija tretira slično, dilatacija lijevog atrija, nekad mada 2 hipertenzija tretira slično i sistolička disfunkcija lijevog ventrikula itd. Ovom pretragom može se otkriti i koarktacija aorte, ako je ona uzrok sekundarne vaskularne hipertenzije. Ehokardiografija, kao možda i najinformativnija dijagnostička procedura u kardiologiji, može otkriti i čitav niz drugih poremećaja na srcu i velikim krvnim žilama.

Treba biti oprezan pri procjeni dimenzija i veličine valvularne regurgitacije, jer se one mijenjaju u trudnoći. Ostale pretrage U svih žena s hroničnom hipertenzijom obavezno je snimiti EKG. Najčešće se na njemu samo vide znaci hipertrofije LV, ako i njih bude.

Arterijska hipertenzija se prema vrednostima krvnog pritiska klasifikuje na Posledice akutne hipertenzije su najčešće moždana krvarenja, dok se kod hronične hipertenzije komplikacije najčešće ispoljavaju na bubrezima, mozgu i oku. Epidemiologija Arterijska hipertenzija se jedna od najčešćih bolesti današnjice. Smatra se da jedna trećina odrasle populacije ima pritisak koji bi se morao lečiti, a ovaj procenat se menja po regijama u zavisnosti od načina ishrane, fizičke aktivnosti i životne dobi.

U žena s 2 hipertenzija tretira slično HTA, razmotriti da se opstetričaru sugerira sprovođenje fetalnog ultrazvučnog pregleda sa 18 sedmica gestacije da se dokumentira rast fetusa. Serijski ultrazvučni pregledi nekad su neophodni za praćenje fetalnog rasta u nekim bolestima trudnice ili pri nekim formama tretmana.

Također se monitorira i volumen amnionske tekućine. Tretman Mada je primarni rizik hronične hipertenzije u trudnoći razvoj superimponirane preeklampsije, nema dokaza da farmakološki tretman blage hipertenzije reducira pojavu preeklampsije u ovoj 2 hipertenzija tretira slično [8]. U normalnoj trudnoći srednji arterijski tlak pada za oko 15mmHg u prvoj polovini trudnoće.

Većina žena s blagom hroničnom HTA tj. Cilj tretmana je spustiti sistolički ispod mmHg, a dijastolički tlak ispod mmHg. Postoje tri opcije tretmana hipertenzije u trudnoći: Antihipertenzivni lijekovi se mogu prekinuti ili pauzirati, a potom pažljivo promatrati vrijednosti arterijskog tlaka.

Mnogi autori — eksperti na polju trudničke hipertenzije — najčešće preporučuju upravo ovu opciju. Ako je celer koristi i štete za hipertenziju s hroničnom HTA već bila na terapiji lijekom, ali takvim kakav je 2 hipertenzija tretira slično za korištenje u trudnoći, medikacija se može promijeniti na lijek koji se u trudnoći smije koristiti. Ako je trudnica s hroničnom HTA već bila na terapiji lijekom, ali takvim kakav je dozvoljen za korištenje u trudnoći, tretman se može nastaviti tim istim lijekom.

Za trudnicu s hroničnom HTA u prvom trimestru treba uzeti nalaze kompletne krvne slike, elektrolita, ureje, kreatinina, jetrenih enzima, proteina u urinu 24 hkoji će služiti kao osnova za usporedbu tokom nastavka trudnoće. Ako se dijagnosticira preeklampsija, indicira se hospitalizacija. Ženama s pogoršavajućom hipertenzijom tokom trudnoće obično se preporučuje mirovanje, iako nema naučnih dokaza da je ono od dobrobiti za produženje gestacije ili smanjenje maternalnog ili fetalnog morbiditeta ili mortaliteta [3].

Niti farmakološki tretman blage hipertenzije ne smanjuje vjerovatnoću razvoja preeklampsije kasnije u trudnoći, a neke varijante ovog tretmana mogu uzrokovati retardaciju fetalnog rasta. Za tretman trudničke hiperetnzije prva linija su metildopa i nifedipin.

Znatan broj autora preporučuje skoro sve danas standardne antihipertenzive osim ACE- inhibitora i blokera angiotenzinskih receptora ARB [10]. ACE inhibitori povezuju se s fetalnom renalnom disgenezijom ili smrću fetusa ako se koriste u II i III trimestru, odnosno s povećanim rizikom od razvoja anomalija kardiovaskuarnog i centralnog nervnog sistema ako se koriste u I trimestru.

Slično djelovanje imaju i ARB, te se i njih preporučuje izbjeći u trudnoći. Diuretici ne uzrokuju fetalne malformacije, koji ivf učinio s hipertenzijom se općenito izbjegavaju u trudnoći, jer preveniraju fiziološko povećanje cirkulirajućeg volumena.

Diuretici se primjenjuju u tretmanu nekih formi srčanih bolesti u trudnoći, kao kada je neophodno tretirati npr.

  • Arterijska hipertenzija - povišen krvni pritisak · Poliklinika Intertim
  • Stupanj 3 hipertenzija stupanj 2
  • Kompleks liječenje hipertenzije kod dijabetesa melitusa
  • Раздался удивительно четкий и сильный голос.

  • "Черт побери, - подумала Николь.

U hipertenziji se mogu koristiti ako je ista volumno- ovisna, npr. Metildopa Metildopa je lijek koji se već decenijama upotrebljava za tretman hipertenzije, mada su ga u netrudničkoj populaciji iz upotrebe poprilično "istisnuli" noviji antihiertenzivi.

Hipertenzija i trudnoća

Koristi se u tretmanu hipertenzije u trudnoći kao lijek prvog izbora. Studije nisu pokazale da ima neželjene efekte na kognitivni razvoj do starosti 7,5 godina među djecom koja su bila izložena terapiji metildopom za vrijeme trudnoće svojih majki [11]. Doziranje: 2x mg do 3x mg inicijalno.

OVO SU DESET STVARI KOJIMA MOŽETE SREDITI HIPERTENZIJU! KURIR TV

Po potrebi povećavati dozu postupno svaka dva dana. Maksimalna dnevna doza do 3 g. Interakcije: efekti se umanjuju ako se koristi istodobno s barbituratima i tricikličnim antidepresivima, porast arterijskog tlaka može se javiti ako se uzima sa suplementima željeza, inhibitorima monoaminooksidaze, simpatikomimeticima, fenotiazinima i beta- blokerima. Kontraindikacije: dokumentirana hipersenzitivnost, akutna bolest jetre.

U 2 hipertenzija tretira slično FDA kategorija B; fetalni rizik nije potvrđen u studijama na ljudskim trudnoćama, ali je prikazan u nekim studijama na životinjama.

Brojni su neželjeni propratni efekti primjene ovog lijeka, a prikazani su u tabeli 2. Beta- blokeri Beta- blokeri se široko koriste u tretmanu hipertenzije u općoj populaciji. Popularni su i dobro prihvaćeni, a nerijetko se koriste i 2 hipertenzija tretira slično trudnica. Ipak, neki propratni efekti, kao što su retardacija fetalnog rasta i sl.

Čini se da bi Pindolol bio najbezazleniji za primjenu u trudnoći, uz oprez bi se mogli primijeniti Labetalol, Oksprenolol i Metoprolol moguća intrauterina retardacija rasta, simptomi beta- blokade i moguće maskiranje hipoglikemije i hipertireoidizma.

Arterijska hipertenzija - povišen krvni pritisak

Ostale grupe lijekova u tretmanu trudničke hipertenzija Drugi lijekovi koji se koriste u tretmanu trudničke 2 hipertenzija tretira slično uključuju kalcijske antagoniste, vazodilatatore, diuretike, centralne alfa- adrenergičke agoniste i alfa- blokere. Od njih, kalcijski antagonist nifedipin se čini jednim od najboljih izbora za tretman trudničke hipertenzije, autori ga često preporučuju u prvoj liniji tretmana.

Eur Heart J Jun 14; [e- pub ahead of print]. Am Fam Physician. Hypertension in Pregnancy.

Prirodni lekovi za smanjenje krvnog pritiska

Accessed May Narukvice za liječenje hipertenzije BM. Diagnosis and management of gestational hypertension 2 hipertenzija tretira slično preeclampsia. Obstet Gynecol. Jul ; 1 ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy. Eur Heart J ; 32, — Pre- eclampsia. Lancet ;— Heilpern K. Pathophysiology of hypertension.

Ann Emerg Med. Mar ;51 3 Suppl :S5- 6. Antihypertensive drug therapy for mild to moderate hypertension during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. Jan 24 ;CD Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada [serial online]. March ;S1- S Accessed Major congenital malformations after 2 hipertenzija tretira slično trimester exposure to ACE inhibitors. N Engl J Med. Accessed may Tabela

Važne informacije